Неврология

Отделението по неврология диагностицира и лекува заболявания на нервната система, включително главоболие, световъртеж, разстройства на нервната система, Паркинсон, неврологични смущения и инсулт.

Отделението по неврология има за цел лечението и подобряването на качеството на живот на пациентите чрез прилагане на най-модерните постижения на медицината. В центъра се провеждат и научни изследвания.

Неврофизиология

Центърът по неврофизиология извършва всички неврофизиологични прегледи като:

  • Електроневромиография (ЕМГ)
  • Видео ЕЕГ наблюдение
  • Стимулирани потенциали (СП)
  • Магнитна стимулация
  • Интраоперативно наблюдение
  • Дългосрочно видео ЕЕГ наблюдение
  • Телеметрично ЕЕГ наблюдение

Център за лечение на епилепсия

Центърът за лечение на епилепсия е оборудван с модерна апаратура за ЕЕГ, дългосрочно видео ЕЕГ наблюдение и телеметрия за диагностициране на различните типове епилепсия. Също така, тук се диагностицират и лекуват пациенти с усложнения, чрез имплантиране в мозъка на различни видове електроди.

Център за лечение на дегенеративни заболявания

Центърът е специализиран в областта на заболяванията на централната нервна система, които влошават качеството на живот, и предлага диагностициране, лечение, проследяване и образоване на близките по проблемите на дегенеративните заболявания. Заболяванията, които се третират в Центъра, са болестта на Паркинсон, множествена склероза, деменции (напр. болест на Алцхаймер).

Лаборатория за изследване на нарушенията на съня

В лабораторията за полисомнография, която прилича повече на уютна хотелска стая, се прави поне шестчасов запис на съня – запис на мозъчните вълни, дишането и хъркането, сърдечния ритъм, мускулната активност на брадичката и краката, нивото на кислорода в кръвта и кръвното налягане, движението на очите, напрежението в областта на гърдите и коремна, стадиите на сън и позициите на тялото. При анализ на всички тези параметри се диагностицират причините и последиците от нарушенията на съня.

Доктори специалисти