Система за невронавигация

Система за невронавигация

Компютърната система за невронавигация осигурява успешни и безопасни операции на мозъка и гръбначния мозък.

хибридна операционна зала в Анадолу Медицински Център

хибридна операционна зала в Анадолу Медицински Център

Ново поколение система за невронавигация

Новото поколение система за невронавигация, всъщност е система за откриване на посоката и ориентация. Тя изчислява координатите с технология, подобна на тази на глобалните системи за позициониране (GPS). Системата за невронавигация дава координатите на хирургичното поле за достигане на целта с минимално отклонение. Системата предоставя на неврохирурга възможност за визуализация на триизмерни сканирани изображения, когато оперативната цел се намира в главния или гръбначния мозък. Така рискът от настъпване на смърт или травми се свежда до минимум.

Приложение на невронавигацията

С помощта на невронавигация целевата лезия се достига с голяма степен на точност (по-малко от 1 мм). Това, разбира се, предполага свеждане до минимум на уврежданията на здрави тъкани по време на неврохирургична операция. При този метод изображението, което се е получило посредством ЯМР и/или КТ, се прехвърля на навигационното устройство преди операцията. Така през цялата операция в реално време се визуализира навигацията в главния мозък или гръбнака на пациента и спрямо това се планират действията на неврохирурга.

Този метод може да се използва заедно с други технологии или самостоятелно. При всички случаи на малки и дълбоко разположени тумори е възможно извършването на стереотаксична биопсия при това с малък отвор за достъп. Чрез тънка игла се достига директно до региона с точност до милиметри и се взимат проби от тъканта. Изследването на тъканта за патологични находки определя кой метод на лечение да се приложи при всеки отделен пациент.

Предимства на системата за невронавигация:

  • Отлична подвижност при чувствителна анатомия
  • Избягват се критични структури
  • Операциите се извършват при по-минимално инвазивни граници (с малък хирургичен разрез)
  • Щади здравите тъкани на пациента.
  • Съкратена продължителност на операцията
  • Гарантира по-безопасни операции

Със система за невронавигация са оборудвани всички хибридни операционни зали в Анадолу Медицински Център.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.