Система за невронавигация

Системата за невронавигация изчислява координатите на хирургичното поле и достига целта с минимално отклонение. Така рискът от настъпване на смърт или травми се свежда до минимум. Новото поколение система за невронавигация, всъщност е система за:

  • „откриване на посоката и ориентация“, изчислява координатите с технология, подобна на тази на глобалните системи за позициониране (GPS);
  • оперативната цел се намира в главния или гръбначния мозък, и дава на хирурга възможност за визуализация на триизмерни сканирани изображения.

При неврохирургията невронавигацията, която е компютърна технология на високо ниво, достига целевата лезия с голяма степен на точност (по-малко от 1 мм). Това, разбира се, предполага свеждане до минимум на увредата по здрави тъкани по време на операцията. При този метод изображението, което се е получило посредством ЯМР и/или КТ, се прехвърля на навигационното устройство преди операцията. Така през цялото й времетраене в реално време се визуализира навигацията в главния мозък или гръбнака на пациента и спрямо това се планират действията.

Този метод може да се използва заедно с други технологии или самостоятелно. При всички случаи на малки и дълбоко разположени тумори е възможно извършването на стереотактична биопсия при това с малък отвор за достъп. С други думи тънка игла достига директно до региона с точност до милиметри и се взимат проби от тъканта. И, разбира се, изследването на тъканта за патологични находки определя кой метод на лечение да се приложи при всеки отделен пациент.

Предимства на система за невронавигация:

  • Отлича подвижност при чувствителна анатомия, избягват се критични структури;
  • Операциите се извършват при по-минимално инвазивни граници (с малък хирургичен разрез и съкратена продължителност на операцията);
  • Гарантира по-безопасни операции и щади здравите тъкани на пациента.

Доктори специалисти