Пригодност на пациент за трансплантация

Критерии за пригодност на пациент за трансплантация

Всеки пациент за трансплантация на костен мозък трябва да отговаря на специфични критерии като вид трансплантация, статус на заболяването, общо физическо състояние и др.

трансплантация на костен мозък, Анадолу Медицински Център

Автоложно присаждане на стволови клетки при множествена миелома, ходжкинов и неходжкинов лимфом и др.:

 • Пациент за трансплантация на възраст под 65 години,
 • Фракция на изтласкване на съцето над 50%,
 • Резултатите от чернодробните изследвания не трябва да надвишават повече от два пъти нормалните граници.
 • Белодробна функция: дифузен капацитет на белия дроб за въглероден окис (DLCO) над 60%
 • Добро общо състояние на пациента.

Миелоаблативна алогенна трансплантация на стволови клетки:

 • Пациент за трансплантация на възраст под 55 години,
 • ЧЛА съвпадане брат/сестра (6 от 6 или 5 от 6),
 • Фракция на изтласкване на съцето над 50%,
 • Нормални изследвания на чернодробната функция,
 • Белодробна функция: дифузен капацитет на белия дроб за въглероден окис (DLCO) над 60%

Немиелоаблативна алогенна трансплантация на стволови клетки (режим на намалени дози):

 • Пациент за трансплантация на възраст под 65 години,
 • ЧЛА съвпадане с брат/сестра или роднина,
 •  Пригодност за трансплантация на костен мозък според заболяването и стадия,
 • Остра миелодиспластична левкемия
 • Остра миелодиспластична левкемия развила се след миелодиспластичен синдром,
 • Остра миелобластна левкемия при пациенти без аномалии (8;21), t(15;17), (Inv 16),
 • Пациенти, които не реагират на лечение в ремисионен стадий
 • Пациенти с остра миелобластна левкемия, положителни за Flt-3.

Пациенти за трансплантация при остра лимфобластна левкемия:

 • Пациенти с влошен цитогенен профил като филаделфийска хромозома, позитивен 11q23,
 • Пациенти с брой на левкоцитите над 30-50 хиляди / микролитър при поставяне на диагнозата,
 • Пациенти със засегнати централна нервна система или тестиси,
 • Пациенти, които не реагират на първо лечение в ремисионен стадий.

Пациенти за трансплантация при миелодиспластичен синдром:

 • Пациенти с дял на бластите над 5%,
 • Пациенти с рискова степен средна 1, средна 2 или по-висока,
 • Пациенти с няколкократни прояви на цитопения.

Трансплантация на костен мозък при Неходжкинови лимфоми:

 1. Дифузни едроклетъчни лимфоми;
 • Първи релапс (първи релапс след лечение),
 • Първа ремисия за пациенти с висок, висок – среден риск.
 1. Клетъчен лимфом на мантията; след първо лечение
 2. Фоликуларен лимфом;
 • Пациенти, които не проявяват адекватен отговор на първото лечение,
 • Пациенти с продължителност на първата ремисия под месеца
 • Пациенти с втори релапс,
 • Пациенти, показващи трансформация към едроклетъчна дифузна Б лимфома.

Костно-мозъчна трансплантация при лимфом на Ходжкин:

 • Пациенти, които не са влезли в ремисия при първото лечение,
 • Пациенти, които реагират на първото лечение, но по-късно са в релапс.
  Мултипленна миелома
 • След първо лечение (регресия на М протеин след  2-4 сесии химиотерапия).

 

Още полезна информация за трансплантация на костен мозък:

Вижте видео за трансплантацията на костен мозък в Анадолу Медицински Център.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.