Център по детски трансплантации на костен мозък

Детски трансплантации на костен мозък

В Центъра за детски трансплантации на костен мозък на Анадолу Медицински Център децата се лекуват по мултидисциплинарен начин с експертни екипи и модерна технология.

детски трансплантации, хематология и онкология, Анадолу Медицински Център

Заболявания, които се лекуват в Центъра за детски трансплантации на костен мозък

В центъра се извършва трансплантация на стволови клетки от костен мозък на пациенти на възраст 0-18 години със злокачествени или незлокачествени заболявания, които се нуждаят от трансплантация. По-специално се лекуват доброкачествени заболявания като хемоглобинопатии (средиземноморска анемия / таласемия майор, сърповидно-клетъчна анемия), апластична анемия, имунна недостатъчност и метаболитни заболявания, както и злокачествени заболявания, включително левкемия и някои солидни тумори.

Видове детски трансплантации на костен мозък

В Центъра за детски трансплантации на костен мозък се трансплантират клетки както от самия пациент, така и от роднини или нероднини донори, в зависимост от вида на заболяването. Тези два вида трансплантация се наричат автоложна и алогенна.

Автоложна трансплантация

При автоложна трансплантация клетките се вземат от човека и се трансплантират на самия пациент. По този начин няма проблем с тъканната съвместимост. Автоложните трансплантации могат да се прилагат най-вече при невробластом, лимфом на Ходжкин, сарком на Юинг, тумор на зародишни клетки и някои мозъчни тумори.

Алогенна трансплантация

При алогенна трансплантация на костен мозък стволовите клетки се вземат от друг човек (донор) с тъканна съвместимост. За трансплантация се предпочитат братя или сестри или други семейни донори. Ако няма такива, предпочитат се местни или чуждестранни неродствени донори и кръв от пъпна връв. За тази цел тъканните групи, накратко изразени като „HLA“, между пациента и донора се сравняват. Всеки пациент се оценява индивидуално и се предпочита донорът с най-високо ниво на съвместимост според групата и нивото на заболяването.

Мултидиспциплинарен екип от специалисти

Мултидисциплинарен екип предоставя услуги на нашите пациенти. Освен специалист по детска хематология и онкология, специалист по детски болести с опит в трансплантацията на костен мозък, в екипа са специалисти по детски инфекции, детски гръден кош, детска нефрология, детска кардиология, детска гастроентерология, детско интензивно лечение. Екипът включва и общо 14 медицински сестри с опит в трансплантацията на костен мозък.

Успеваемост на лечението

Първите 5 години са рискови, но като цяло 75-80% от педиатричните хематологични ракови заболявания и 80-90% от имунодефицитите могат да бъдат лекувани и да се постигне пълно излекуване. Успеваемостта на лечението е много висока при някои заболявания, например 90% успех може да се постигне при тежък комбиниран имунен дефицит.

 

Вижте видео за трансплантацията на костен мозък в Анадолу Медицински Център.

Научете повече за процеса на лечение в Центъра за детски трансплантации на костен мозък.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти