Процес на трансплантация на костен мозък

Процес по трансплантaция на костен мозък

Процесът по трансплантaция на костен мозък включва няколко етапа.

трансплантация на костен мозък, Анадолу Медицински Център

При първо кандидатстване за трансплантация, пациентът трябва да подадe всички предишни медицински картони, лабораторни резултати, скрининг и патологични резултати. На следващия етап от процесът на трансплантация, ще бъдe помолен да предостави подробна история на заболяването и ще се извършат обстойни прегледи.

Преди процедурата, координаторът на пациента предоставя на пациента подробна информация за процесът на трансплантация на костен мозък и помага за назначаването на преглед в Центъра по костно-мозъчни трансплантации.

1. Начална оценка

Първата стъпка е среща между специалиста по трансплантация на костен мозък и пациента. На тази среща лекарят преглежда историята на заболяването и приложеното лечение, обсъждат се вариантите за лечение и се дава на пациента необходимата информация по препоръчителния план за лечение. Резултатите от клиничната оценка са отправна точка при преминаването към трансплантация. Решението за трансплантация се взима само след като специалистите преценят ползите от лечението за пациента. Специалистът по трансплантации уведомява пациента относно евентуалните усложнения, процента на успешни присаждания и дългосрочните резултати.

Медицинската сестра, която координира процесът на трансплантация развежда пациента из Центъра за костно-мозъчни трансплантации. Тя насочва пациента и към организациите, които покриват медицински процедури. След като пациентът се съгласи на трансплантация, той трябва да подпише формуляр за съгласие.

След подписването на формуляра се предприемат следните стъпки:

2. Планиране на процеса на трансплантация

 • Избор на придружител на пациента:

Избира се роднина или близък приятел, който да помогне на пациента в процесът на трансплантация като наблюдава здравословното му състояние, осигурява му физическа помощ, помага при получаването и вземането на лекарствата. Той помага при административни процедури, поддържа контакт с лекаря и медицинската сестра, осигурява емоционална и психологическа подкрепа.

 • Обучение на придружителя:

Медицинската сестра координатор ще обучи това лице как да се справя с отговорностите си. Пациентът ще бъде осведомен за необходимостта да живее в близост до болницата (Истанбул или Кочаели) в продължение на 1-4 месеца след трансплантацията. Екипът по трансплантирането ще помогне при уреждане на необходимите процедури. Финансовите въпроси се планират за периода на цялата процедура по трансплантация на костен мозък.

3. Подготовка за трансплантация на костен мозък

 • Избор на донор за алогенна трансплантация:

Първата стъпка при алогенна трансплантация е идентифицирането на донор със сходен ЧЛА (човешки левкоцитен антиген), обикновено брат, сестра или друг роднина. Донорът (пациент, брат, сестра и т.н) се подлага на първичен преглед в Анадолу медицински център.

 • Автоложна трансплантация:

При автоложна трансплантация донор е пациентът. В зависимост от състоянието на пациента и диагнозата, екипът по трансплантиране ще определи типа костно-мозъчна мобилизация както и подходящия момент и метод.

 • Първа визита на пациента за трансплантация:

Лекарят и медицинската сестра оценяват пациента, за да определят здравната му история, да направят изследвания и да вземат кръвни проби, както и да го запознаят с клиниката по трансплантации.

 • Информиране на донора и роднините на пациента:

Лекарят и медицинската сестра определят час за среща на следващия ден с пациента и неговото семейство/приятели, за да им бъде обяснен процесът на трансплантация, ползите и рисковете от нея, както и да отговорят на техните въпроси.

 • Медицински прегледи:

В продължение на 1-2 седмици на пациента се правят изследвания, които да определят общото му здравословно състояние, а при необходимост се извършват допълнителни изследвания като аспирация на костен мозък, рентген на бял дроб, ЕКГ.

 • Среща за анализ на резултатите от изследванията:

Лекарят по трансплантация информира пациента за резултатите от изследванията, отговаря на въпросите на пациента и обяснява ситуацията.

 • Информиране на пациента и придружителя:

Пациентът и придружителят ще бъдат осведомени за целия процес на трансплантация, престоя в болницата и правилата, които трябва да се спазват след изписване.

 • При алогенна трансплантация:

Донорът също ще бъде инструктиран и може да задава въпроси, ако е роднина. Ако се налага взимане на костен мозък от донор, костният мозък ще бъде взет и замразен в съответствие с предварително определен режим.

 • При автоложна трансплантация

При автоложна трансплантация от пациента се извличат стволови клетки и се замразяват в съответствие с предварително набелязания режим на мобилизация на стволовите клетки.  Процесът по мобилизация на стволовите клетки трае от 7 до 20 дни в зависимост от назначения режим.

4. Подготвителен режим

 • Хоспитализация на пациента

Пациентът се хоспитализира, за да бъде подложен на процедури, които включват химиотерапия и/или лъчетерапия, назначени от лекаря в зависимост от лечението за пълно (миелоаблативно) или частично (с ниска интензивност или немиелоаблативно) унищожаване на клетките на костния мозък. Продължителността на режима на лечение и неговите компоненти са различни при всяко заболяване, но отнема средно между 2 и 8 дни.

 • Режим на лечение

Този режим на лечение отслабва имунната система и прави пациента податлив на инфекции. Лечението предизвиква реакции като гадене, затруднено преглъщане, болки в стомаха, умора и загуба на апетит. В Анадолу Медицински Център винаги се взимат мерки за намаляване на неприятните странични ефекти.

5. Трансплантация на стволови клетки

 • Вливане на стволовите клетки

До 1-2 дни след завършване на подготвителния режим, стволовите клетки се вливат в пациента чрез процедура, аналогична на кръвопреливане. Независимо дали трансплантацията е автоложка или алогенна, цялото количество костен мозък или периферни стволови клетки, събрано от донора ще бъде размразено и влято интравенозно през централен източник.

 • Вливане на костен мозък от донор

Костният мозък или периферните стволови клетки могат да бъдат събрани и трансплантирани сухи от донора. В този случай, преди трансплантацията, донорът се подлага на режим за мобилизация. Костния мозък се извлича в деня на трансплантацията и се влива венозно, без необходимост от замразяване и размразяване. Костен мозък от донор се извлича в операционната зала в деня на трансплантацията и незабавно се влива на пациента. Този метод се предпочита при пациенти с апластична анемия и хронична миелоцитна левкемия.

6. Изчакване след присаждането

 • Успешна присаждане на костен мозък

Присаждането е успешното при включване на присадения костен мозък в тялото на пациента, което води до нормализиране на кръвотворенето. Процесът отнема от 10 до 35 дни. При успешно присаждане броят на неутрофилите трябва да достигне 500 в продължение на 2 дни, а броят на тромбоцитите да надвишава 20 000 в продължение на 2 дни. Производството на неутрофили може да се ускори, ако се използва фактор на растежа G-SCF. През този период пациентите са хоспитализирани.

 • Определяне на дата за изписване от болницата

Най-тежките усложнения, които могат да настъпят през този период са инфекция и кървене. В зависимост от това дали се е развила инфекция, дали е необходимо венозно вливане на медикаменти и дали пациентът се храни нормално през устата, се определя датата на изписване.

7. Възстановяване след трансплантация

 • Първи признаци на възстановяване

Първите признаци на възстановяване след присаждането се забелязват след 3 месеца. В този период пациентът трябва да е в близост до болницата в Истанбул или Кочаели. Пациентът трябва да идва в болницата за редовни кръвни изследвания (веднъж или повече седмично) през целия период.

 • Проследяване на възстановяването

Лекарят и медицинската сестра могат да бъдат търсени по всяко време по телефона при възникнали въпроси или усложнения. С напредване на възстановителния процес, прегледите се провеждат през все по-големи интервали.

8. Дългосрочно наблюдение след възстановяването от трансплантация

 • Последна среща в Центъра по трансплантация

След приемането на присадката и започването на оздравителния етап от процесът на трансплантация, пациентът и неговия придружител ще получат информация относно дългосрочното наблюдение на трансплантирания. Пациентът ще получи обстойна оценка и епикриза, които да предостави на наблюдаващия лекар. На последната среща с лекаря и медицинската сестра на пациента и придружителя се дава пълна информация за препоръчителния режим, случаите, в които трябва да се уведомява лекаря, параметрите на наблюдение, начина на живот, хранене и упражнения.

 • Контролни прегледи при наблюдаващия лекар

Наблюдаващият лекар провежда дългосрочното наблюдение. На пациента следва да се назначи първи контролен преглед след около 3 месеца. За всеки пациент се разработва индивидуален план за наблюдение в зависимост от медикаментите, степента на възстановяване на имунната система, наличието на отхвърляне на присадката и други евентуални усложнения.

 • Ваксиниране след трансплантация

Пациентите трябва да се включат и в програма за ваксиниране на 12-ия и 24-тия месец след извършване на трансплантацията.

 

Още полезна информация за трансплантация на костен мозък:

Вижте видео за трансплантацията на костен мозък в Анадолу Медицински Център.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.