Хирургия на гърдата

Клиниката по хирургия на гърдата играе водеща роля в скрининга на рак на гърдата при жените. Екип от специалисти оценява риска от заболяване, провежда необходимите клинични прегледи и изготвя съответните индивидуални програми за наблюдение.

Ракът на гърдата (карцином) представлява злокачествен тумор, който води началото си от клетките на самата гърда. В здравата тъкан клетките се образуват по предварително зададен клетъчен ред, така че да могат да изпълняват своите функции. При деленето на една клетка възниква нова, която поема функцията на старата. Това клетъчно делене е генетично заложено.

Туморните клетки при рака на гърдата произлизат от нездрави клетки, при които е възникнало смущение при клетъчното делене. Те растат неконтролируемо, различават се по големина, делят се и се размножават с различна скорост от нормалните клетки. По различни причини тези клетки придобиват способността да не се подчиняват или да избягват механизмите, които обикновено строго контролират растежа на нормалните клетки.

При възникването на карцинома на гърдата туморните клетки се разпространяват първо в млечните канали и жлезните делчета. Там те нарастват различни по големина туморни формации. При по-нататъшното си разрастване злокачествените клетки се разпространяват в околната жлезна тъкан и я разрушават. Впоследствие навлизат и в лимфните пътища, понякога и в кръвоносните съдове. Така, посредством лимфата и кръвта, те се разнасят из цялото тяло, загнездват се в отдалечени органи и там образуват дъщерни образувания. Те се наричат метастази или разсейки.

В случай че туморът бъде открит рано, то тогава, най-вероятно, все още няма метастази и болестта може да бъде излекувана напълно.

В този смисъл мерките за ранното откриване са от решаващо значение за успешното лечение на рака на млечната жлеза.

Рискови фактори

Към рисковите фактори се причисляват начинът и условията на живот и околната среда. Освен това има жени, предразположени към рак на млечната жлеза. Към тази рискова група принадлежат жени с рано започнала менструация (под 12 годишна възраст) и късно настъпил климактериум (след 50 годишна възраст), т.нар. късна менопауза.

Жени с наднормено тегло (над 25% от нормата), както и жени в чиито родове от първа линия (майка, сестра, баба) има случаи на рак на млечната жлеза, също носят повишен риск. 

Лекарите от клиниката по хирургия на гърдата работят съвместно с колегите от:

  • отделенията по радиология;
  • нуклеарна медицина;
  • реконструктивна хирургия.

Това интердисциплинарно сътрудничество се прилага на всеки етап – както на етап диагностициране, така и на етап лечение. Този мултидисциплинарен подход показва, че от една страна пациентите ще получат най-подходящата медицинска грижа, а от друга – укрепва се връзката пациент-лекар.

Освен лечение на рак, лекарите в Клиниката диагностицират и пациентки с доброкачествени образувания, инфекции и болки в гърдите.

Клиниката по хирургия на гърдата предоставя услуги на световно ниво и работи в посока повишаване функционалния капацитет и дълголетието на жените.

Доктори специалисти