Коремна хирургия

В отделението по коремна хирургия се включват много и различни дейности, които варират от реанимацията, парентералното/ентерално хранене и хирургичното лечение на инфекции до сложни операции, извършвани от хирурзите в тази специалност.

Отделението по коремна хирургия към Анадолу медицински център включва редица тясно специализирани отделения, всяко от които  разполага с екип от експерти и развита инфраструктура.

Специализирани отделения:

 • Хирургия на езофагус, стомах и тънки черва
 • Хирургия на дебело черво
 • Травматична хирургия и отделение по реанимация
 • Хирургия на черен дроб, жлъчка, жлъчни канали
 • Хирургично лечение на инфекции

Поради огромния обхват на тази област, отделението по коремна хирургия към Анадолу медицински център работи в тясно сътрудничество и координация с много други дисциплини.

Преобладаващата част от пациентите на отделението по коремна хирургия страдат от различни видове рак. Отделенията по гастроентерология, радиология/интервенционна радиология, патология и медицинска и радиационна онкология работят в сътрудничество. За да диагностицират заболяването и да планират хирургичната интервенция и постоперативните етапи.  Отделението по обща хирургия си сътрудничи и с отделенията по:

  • ендокринология и инфекциозни болести;
  • отделението по гръдна хирургия
  • отделението по уши, нос и гърло при лечението на някои видове рак на езофагуса.

Друга област, свързана с коремната хирургия е травматологията. Тъй като при пациентите преживяли травми често се наблюдават множество наранявания на органни системи, отделенията по ортопедия, неврохирургия, урология и сърдечно съдова хирургия работят в непосредствено сътрудничество. Отделението по коремна хирургия координира тези клонове на медицината при случаите тежки мултиорганни травми.

В отделението специалистите прилагат най-съвременните методи на лечение и гарантират на своите пациенти бързо, безболезнено и лесно възстановяване и връщане към ежедневните навици.