Минимално инвазивна хирургия и нейното приложение

Минимално инвазивна хирургия е намеса върху болестно променени тъкани, структури и органи в телесните кухини. При която травмата за пациента е многократно по-малка от тази при откритите операции.

Принципът на минимално инвазивна хирургия е в това, че през малки разрези върху кожата, в областта на болестния процес, който се намира в телесна кухина, се поставят канюли. През които се вмъкват оптика с многократно увеличение и прецизни работни инструменти. Чрез движението на камерата се оглеждат всички отдели на телесната кухина /коремна, гръдна, ставна/. По този начин е възможно да се поставя и диагноза при неясни и спешни случаи.

Лапароскопията е минимално инвазивна операция представляваща директен оглед на органите в малкия таз и коремната кухина. Това се прави с помощта на инструмент съчетаващ оптична система и осветително тяло през малък отвор в областта на пъпа. Използва се като диагностично средство и хирургичен метод.

Към минимално инвазивните хирургия се отнасят и ендоскопските процедури, при които през естествените отвори на тялото /хранопровод, дебело черво, пикочен канал/ се въвеждат инструменти за диагностика и лечение на много заболявания, включително и онкологични. При нас този вид ендоскопски операции са широко застъпени в хирургията, гастроентерологията, урологията и гинекологията. Все по-широко е приложението на ендоскопските методи на диагностика и лечение при ортопедичните заболявания.

Доктори специалисти