Сърдечно-съдова хирургия

Отделение по сърдечно-съдова хирургия

Отделението по сърдечно-съдова хирургия разполага с най-новите диагностични и хирургични технологии за лечение на сърдечно-съдови заболявания. Здравните услуги се предоставят в модерна и уютна атмосфера.

Нашият опитен екип от сърдечно-съдова хирургия, съставен от международно признати хирурзи, изготвя индивидуални протоколи за лечение на пациентите. Лекуват се пациенти от всички възрасти, от бебета до възрастни.

Лечение със сърдечно-съдова хирургия:

В отделението по сърдечно-съдова хирургия се извършват всички класически и минимално инвазивни операции и процедури за възстановяване на нормалната сърдечно-съдова система на пациента. Отделението е специализирано и в лечение на белодробен тромбоемболизъм и заболявания на аортата.

 • Операции за поставяне на коронарен байпас
 • Процедури по алтернативна миокардна реваскуларизация (трансмиокардна лазерна реваскуларизация)
 • Минимално инвазивни операции за поставяне на коронарен байпас
 • Възстановяване и подмяна на сърдечна клапа
 • Възстановяване на митрална/аортна/трикуспидна клапа
 • Процедури за запазване на сърдечна клапа
 • Перкутанна подмяна на аортна клапа (неоперативно)
 • Ендокардиална хирургия
 • Аневризъм на аортата и дисекция
 • Процедура на Bentall-DeBono и подмяна на аортна дъга
 • Ендоваскуларни интервенции
 • Хибридни процедури
 • Операция при аритмия
 • Катетърна аблация на предсърдие
 • Хирургична аблация при синдром на Улф-Паркинсън-Уайт (WPW)
 • Хирургично лечение на сърдечна недостатъчност (процедурата е алтернатива на сърдечната трансплантация)
 • Процедури за възстановяване на камера
 • Коронарен байпас, третиране на сърдечна клапа
 • Използване на устройства за сърдечна асистенция
 • Бивентрикуларен пейсинг / имплантируем кардиовертер дефибрилатор
 • Хирургично лечение на хипертрофна кардиомиопатия
 • Белодробна тромбоендаректомия
 • Минимално инвазивна кардиохирургия

Съдова хирургия и ендоваскуларни процедури:

При диагностициране на артериалните и венозни заболявания се прилагат най-новите методи. Екипът се състои от съдови хирурзи, специалисти по интервенционна радиология и кардиолози. В отделението се извършва:

 • Хирургично лечение на аневризъм и запушени артерии
 • Ендоваскуларно лечение
 • Ендоваскуларни процедури
 • Артерио-венозен достъп (AV фистула при пациенти с бъбречна недостатъчност)
 • Хирургия на варикозни вени
 • Венозен стрипинг и ексцизия
 • Ендоскопска субендофациална лигатура на вени
 • Ендовенозен лазер и аблация на вени
 • Лечение на склероза
 • Минимално инвазивна съдова хирургия

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.