Детска кардиология

Отделението по детска кардиология към Анадолу медицински център осигурява лечение и рехабилитация на пациенти с вроден или придобит сърдечен порок, като съчетава модерна технология и експертни познания и опит.

В отделението се извършват всички интервенционни и диагностични процедури, включително ехография на фетус и новородено, стрес тест, холтер мониторинг и магнитен резонанс на сърце. Програмата по детска кардиология се подкрепя и от активна програма по детска сърдечна хирургия.

Областите на специализация на отделението са:

 • Диагностична и интервенционна сърдечна катетеризация
 • Диагностична катетеризация и ангиография
 • Затваряне на междупредсърден дефект (ASD) и персистиращ форамен овале (PFO) и вентрикуларен септален дефект (не хирургично)
 • Аортна балонна валвулопластика
 • Пулмонарна балонна валвулопластика
 • Вътресъдов стент (PDA)
 • Балонна коарктация
 • Детска ехокардиография
 • Двуизмерна цветна доплерова ехография
 • Трансезофагеална ехография
 • Ехография на фетус
 • Интраоперативна ехография
 • Интензивни грижи
 • Нарушения в сърдечния ритъм
 • Пейсмейкър и имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD)
 • Мониторинг на холтер и събитие
 • Електрокардиография
 • Протокол за наблюдение на сърце на фетус

Детска кардиологияОбразната диагностика с магнитен резонанс е резултат от съвместната програма на отделението по радиология и детска кардиология. Изображенията се изготвят с магнитен резонанс и програми, прилагащи най-модерните технологии.

Доктори специалисти