Електрофизиология и аритмия

Eлектрофизиология и аритмия

Отделението по електрофизиология и аритмия към Анадолу Медицински Център осигурява диагностика и широк спектър от инвазивно и неинвазивно лечение на сърдечна аритмия и свързаните с нея кардиологични проблеми.

Аритмия

Аритмия се нарича силно нарушение на сърдечния ритъм като учестяване, забавяне или прескачане на ритъма. Нормалните стойности на сърдечната честота са от 65 до 100 удара в минута. Под 60 в минута се определя като брахикардия, а над 90-100 удара в минута – тахикардия.

Чрез електрофизиология се изследват сърдечните смущения при контролирани обстоятелства. Елекрофизиологията дава важна информация относно механизма, прогнозите, рисковете от сериозни прояви и лечението на аритмия.

Процедури в отделението по Електрофизиология и аритмия:

  • Поставяне на пейсмейкър и имплантируеми кардиовертер дефибрилатор (ICD)
  • Радиофреквентна / крио катетърна аблация
  • Триизмерно картографиране – EnSite NavX; безконтрастно картографиране
  • Бивентрикуларен пейсинг (CRT)
  • Тилт тест
  • Холтер мониторинг
  • Запис на събитие (записващо устройство за събития за 1 месец)
  • Тест за микроволтови промени в Т-вълните
  • Кардиоверзио и медикаментозно лечение

Изследване на аритмия

С помощта на специални изолирани проводници, наречени катетри, лекарят идентифицира нарушенията на ритъма и избира най-добрият метод на лечение. Поставят се интравенозни катетри, обикновено от вената в областта на слабините, за да могат да се изследва дясната страна на сърцето. В дясната страна на сърцето записите дават много ясна картина за нормалната последователност на електрическо активиране в сърцето.

Чрез катетрите, лекарят изследва смущенията на сърдечния ритъм като подава към сърцето малки електрически импулси, за да го накара да бие с различни темпове. Също така може да се приложат различни опити да се предизвика необичаен ритъм, за да се установят причините за появата му.

Екипът на отделението по Електрофизиология и аритмия

Нашият опитен екип прилага най-модерни технологии при поставянето на диагнози и извършването на интервенционни процедури, включително при атриална фибрилация и аблация при вентрикуларна тахикардия. Отделението осъществява и активна хирургична програма за лечение на аритмия.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.