Кардиология

Отделение по кардиология

Oтделението по кардиология предлага висококачествено обслужване на пациенти със сърдечни заболявания от всички възрастови групи. Кардиологичните заболявания, особено ако са хронични, се срещат най-често и в по-възрастните пациенти. Но има спешни състояния, които се отнасят до всички възрасти, без значение на честотата на появата им.

Лекарите и екипът на отделението по кардиология са ангажирани с подобряване живота на пациента чрез експертна диагностика и лечение.

Отделението по кардиология предлага широк диапазон здравни услуги:

 • превантивна, детска и онкологична кардиология
 • модерни диагностични методи
 • инвазивни и неинвазивни процедури
 • електрофизиологични процедури
 • образна диагностика.

Лечението включва и проследяване през възстановителния период на пациентите.

Успешно осъществявани процедури в отделението по Кардиология:

 • Лечение на вродено сърдечно заболяване (програма за възрастни)
 • Двукамерен пейсинг
 • Сърдечна катетеризация
 • Сърдечна рехабилитация
 • Каротидна хирургия и стентиране
 • Сърдечна хирургия
 • Ехокардиография
 • Електрокардиографски стрес тестове
 • Електрокардиография
 • Електрофизиология
 • Ендоваскуларни интервенции
 • Програма за сърдечна недостатъчност
 • Минимално инвазивна кардиохирургия
 • Лечение на разстройства на сърдечния ритъм
 • Пейсмейкъри имплантируеми дефибрилатори
 • Периферни съдови изображения
 • Позитронно-емисионна томография (PET скенер)
 • Холтeр и монитори
 • Мултиспирална компютърна ангиография

Мултиспирална компютърна ангиография (Multislice CT)

Коронарната болест на сърцето води до смърт и при мъжете и при жените. Ето защо ранното откриване и определянето на степента на това заболяване, е по-важно от всякога. Анадолу Медицински Център предлага неинвазивна компютърна томография (CT) и ангиография. Тази апаратура дава подробни и точни триизмерни образи на коронарните артерии, коронарните вени, и на самото сърце, като осигурява комфорт и безопасност на пациентите.

Сърдечна грижа в Отделението по кардиология

Кардиологията изучава и леките симптоми, които могат да се дължат на умора, стрес, безпокойство, гняв и други емоции. Затова често се лекува и емоционалната страна с лекарства, които имат успокояващ за емоциите и за ритъма на сърцето ефект.

Преди всичко специалистите в отделението по кардиология и персонала на Анадолу Медицински Център прилагат сърдечна грижа за своите пациенти.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.