Кардиология

Oтделението по кардиология предлага висококачествено кардио обслужване на пациенти от всички възрастови групи. Лекарите и екипът на отделението са ангажирани с подобряване живота на пациента чрез експертна диагностика и лечение. Предлагаме широк диапазон здравни услуги, включително превантивна, детска и онкологична кардиология, модерни диагностични методи, инвазивни и неинвазивни процедури, електрофизиологични процедури, образна диагностика. Лечението включва и проследяване през възстановителния период на пациентите.

Успешно осъществяваме следните процедури:

 • Вродено сърдечно заболяване (програма за възрастни)
 • Двукамерен пейсинг
 • Сърдечна катетеризация
 • Сърдечна рехабилитация
 • Каротидна хирургия и стентиране
 • Сърдечна хирургия
 • Ехокардиография
 • Електрокардиографски стрес тестове
 • Електрокардиография
 • Електрофизиология
 • Ендоваскуларни интервенции
 • Зародишни сърдечни програми
 • Програма засърдечна недостатъчност
 • Медицинска кардиология
 • Минимално инвазивна кардиохирургия
 • Ядрена кардиология
 • Пейсмейкъри имплантируеми дефибрилатори
 • Детска кардиология и кардиохирургия
 • Периферни съдови изображения
 • Позитронно-емисионна томография (PET скенер)
 • Белодробна рехабилитация
 • Разстройства на ритъма
 • Гръдна хирургия
 • Гръдна хирургична онкология
 • Съдова хирургия
 • Холтeр и монитори
 • Мултиспирална компютърна ангиография
 • Клиника за травми на кръвоносните съдове
 • Кардиология при жените

 

Мултиспирална компютърна ангиография (Multislice CT)

д-р Гюрсел Атеш, кардиология

д-р Гюрсел Атеш, кардиолог

Коронарната болест на сърцето води до смърт и при мъжете и при жените. Ето защо ранното откриване и определянето на степента на това заболяване, е по-важно от всякога. Анадолу медицински център е повишил възможностите си в тази посока и предлага неинвазивна компютърна томография (CT) и ангиография. Тази апаратура дава подробни и точни триизмерни образи на коронарните артерии, коронарните вени, и на самото сърце, като осигурява комфорт и безопасност на пациентите