Център по кардио онкология

Кардио онкология

С кардио-онкология или онко-кардиология се нарича специалност, насочена към предотвратяване на сърдечно-съдовите заболявания при пациенти с рак. Центърът по онкологична кардиология функционира в Анадолу Медицински Център от 2012 година. Целта на тази мултидисциплинарна специалност е:

 • да се намали риска при хирургична операция на рак;
 • да се ограничат сърдечните увреждания като страничен ефект на химиотерапия;
 • и да се намали въздействието върху сърцето на лъчетерапия, която се прилага в областта на гръдния кош.

Център по кардио онкология

Центърът по онкологична кардиология е от жизнено важно значение за гарантиране, както на успешното и надеждно лечение, така и на продължителността и качеството на живот на пациента.

На редовно провежданите лекарски консилиуми в отделението се осигурява:

 • по-добра комуникация между специалистите;
 • обменя се информация за пациентите в риск;
 • планират се проследяванията и съвместния план на лечение на хоспитализираните пациенти;
 • последващите прегледи на амбулаторни пациенти за сърдечно-съдови усложнения след лечението на рак.

Сърдечни заболявания и рак

Сърдечните заболявания и ракът са сред най-честите причини за смърт. През последните години се забелязва все по-голямо съвпадение на двете болести при един и същ пациент.

За да се увеличи успеха на лечението на рак и да се намали риска за живота на пациента, при планиране на хирургически интервенции, химиотерапия или лъчетерапия е важно да се оцени здравето на сърцето. При наличие на сърдечно заболяване, то се лекува възможно най-бързо.

Какъв е ефекта върху сърцето при лечение на рак?

Много от онкоболните се възстановят и имат продължителен и пълноценен живот, благодарение на:

Въпреки, че имат повече предимства отколкото нежелани ефекти, тези онкологични терапии създават проблеми на други органи. Един от най-сериозните и нежелани ефекти се нарича “кардиотоксичност” – съдечни проблеми, предизвикани от химиотерапия. Въпреки, че много видове рак могат да бъдат излекувани, сърдечните проблеми като страничен ефект, намаляват продължителността и комфорта на живот на някои пациенти.

Докато убива раковите клетки, химиотерапията предизвиква функционални, временни или трайни увреждания на сърдечния мускул, който изпомпва кръв към другите органи. В случая е много важно да се определи и лекува риска от проява на конгестивна сърдечна недостатъчност. Увреждането може да се лекува само при ранна диагностика, тъй като шест месеца след развитието си, конгестивната сърдечна недостатъчност става необратима.

Кои са рисковите фактори за кардиотоксичност?

Сърдечните проблеми, като кардиотоксичност не се наблюдават при всеки пациент. Има някои фактори, които определят този риск.

 • Една група са факторите, свързани с лечението: видове, дози и методи на приложение на химиотерапия, дали е прилагана лъчетерапия преди това.

Например, някои химиотерапевтични лекарства може да предизвикат конгестивна сърдечна недостатъчност (при 25% от пациентите), а други да предизвикат хипертония (при около 50% от пациентите). Най-честите сърдечни заболявания, които възникват по време на лечението или след това са:

  • конгестивна сърдечна недостатъчност;
  • хипертония;
  • аритмия;
  • сърдечен инфаркт;
  • перикардит.
 • Втора група са факторите, свързани с пациента: възраст, наличие на сърдечно-съдови заболявания или наличие на рискови фактори за проява на такива.

Сериозни сърдечни проблеми се развиват в по-голяма степен при пациентите, които са прекарали инфаркт и имат сърдечни заболявания като конгестивна сърдечна недостатъчност, хипертония, заболявания на сърдечната клапа, аритмия. Тези заболявания трябва да се дефинират преди започване на лечението на рак, за да може планирането и проследяването на лечението да бъдат направени в съответствие с вида и схемата на лекуване на сърдечната болест.

Успешна практика с кардио онкология

С цел да се повиши безопасността на лечението, още при първите прегледи, онколозите трябва да определят кои хора са рискови или имат сърдечни заболявания. След това назначават проследяването им от кардиолози за оценка на сърдечните проблеми преди, по време и след лечението на рака.

С прилагане на лечението на рак, сърдечните проблеми могат да се задълбочат. Това може да наложи спиране или отказ от лечение. Прекъсването или отказването от химиотерапия, отлагането на хирургически операции или лъчетерапия, които са жизнено важни за пациента, се считат от кардиолозите и онколозите за последна мярка. За някои специални групи пациенти, въпреки сериозните странични ефекти върху сърцето, химиотерапията трябва да се продължи. Тези пациенти се проследяват и лекуват много внимателно в тясно сътрудничество между кардиолози и онколози.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.