Интервенционална кардиология

Интервенционална кардиология

Успешните процедури в Центъра по интервенционална кардиология на Анадолу Медицински Център надминават световните стандарти. Особено висок процент успеваемост има при балонна валвулопластика и  перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (ПТКА), остър инфаркт на миокарда и коронарен синдром.

 

Процедури в Центъра по интервенционна кардиология:

Всички съвременни процедури в интервенционалната кардиология се изпълняват в Центъра към кардиологичното отделение.

 • Сърдечна катетеризация и ангиография
 • Коронарна ангиопластика (ПТКА) и поставяне на стент
 • Дирекционна/ротационна атеректомия
 • Измерване на кръвотока от двете страни на плаките и коронарно налягане (FFR)
 • Вътресъдов ултразвек (IVUS)
 • Перкутанна балонна валвулопластика
 • Перкутанна алкохолна аблация на септален клон
 • Перкутанното транскатетърно имплантиране на устройство за затваряне на междупредсърден дефект (ASD) и персистиращ форамен овале (PFO)

Всички коронарни ангиографии и поставяне на стент се извършват през радиалните вени (вените на китката), за да се осигури на пациента бързо връщане към ежедневието.

Задълбочена диагностика

На пациентите, за които е необходима по-задълбочена диагностика се прилагат набор от процедури като:

 • Коронарна ангиография
 • Комплексна катетеризация
 • Перкутанно коронарно стениране
 • Реваскуларизация на миокарда
 • Митрална валвулопластика

Център по интервенционална кардиология

Центърът по интервенционална кардиология има за цел бързото възстановяване на пациентите и връщането им към ежедневието, особено след коронарна ангиография и процедури по поставяне на стент.

С модерно оборудваните лаборатории, специалистите по интервенционална кардиология имат възможност на практика да приложат знанията и уменията си. Те имат солиден опит и са известни не само на регионално, но и на световно ниво. Работата им в избора на подходящо, с оглед на успешно, безопасно и дълготрайно лечение на сърдечно заболяване, е допринесла значително за популярността на програмата на Анадолу Медицински Център.

Членове на екипа присъстват на всеки етап от процеса на полагане на грижи за пациента. Медицинските сестри, лаборантите и административния екип откликват на нуждите на всеки пациент с професионализъм. Използвайки мултидисциплинарен подход, ние създаваме най-добрата програма на лечение на сърдечното заболяване на всеки отделен пациент.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.