Детска кардиохирургия

Детска кардиохирургия към Анадолу медицински център е един от най-важните центрове, специализиран в хирургичното лечение на вродени сърдечни заболявания при бебета, деца и юноши. Нашият екип може да постави диагноза на сърдечно заболяване на фетус, което може да се прояви след раждането. Екипът се състои от кардиохирурзи, кардиолози, анестезиолози, специалисти в реанимацията и интензивните грижи, неонатолози, медицински сестри и др.

Спешните и планови операции се извършват денонощно без почивен ден.

Кардиохирургия при новородени / малки деца

Целта на неонаталната хирургия е да се постигне пълна корекция, доколкото това е възможно.

 • Артериален суич
 • Операции при хипопластично ляво сърце
 • Автографт операция Ross (при заболяване на аортната клапа)
 • Корективна неонатална хирургия

Детска кардиохирургия

 • Операция на Fontan
 • Операция на Ross
 • Възстановяване на клапа
 • Отстраняване на септални дефекти

Операции за отстраняване на вродени сърдечни заболявания

 • Хибридни процедури
 • Поддържане на кръвообращение/дишане
 • Екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO)

Продължителността и последователността на цялостната грижа за пациентите е ключът към постигането на дългосрочни положителни резултати.

Екипът ни има огромен опит в лечението на най-сложните сърдечни заболявания при новородени, както и на най-често срещаните сърдечни заболявания при деца. Наблюдението започва още по време на бременността и процесът, който продължава до раждането на бебето включва подготовка на майката, бащата и хирургичния екип относно проблемите, които могат да се проявят след раждането. Повечето отворени операции се провеждат в първите дни от живота на бебето. По този начин, животозастрашаващите проблеми могат лесно да бъдат отстранени. Екипът от хирурзи и кардиолози предприема и необходимото постоперативно лечение.

Доктори специалисти