Интензивно отделение

Интензивно отделение

Към Департамент Сърдечна и гръдна хирургия функционира Интензивно отделение. То е създадено с цел да осигури 24 часа 7 дни седмично висококачествена и специализирана, планова и спешна медицинска дейност, за пациенти непосредствено след сърдечна или гръдна операция. Отделението разполага с отделни самостоятелни стаи, оборудвани с най-новата медицинска техника.

грижа за пациента в Анадолу Медицински Център

Екипът специалисти в Интензивно отделение

Наблюдението, извършвано от медицинският екип е от особена важност поради физиологичните изменения, които настъпват по време на хирургична интервенция. Нашите специалисти, признати в целия свят, модерната апаратура, новаторските техники, методите и подходите, които са съвременни и персонализирани, са гаранция за подобряване качеството на живот и бързото възстановяване на пациентите ни. Отделението разполага с отлично подготвен екип, отдаден на следоперативното възстановяване на пациентите:

 • гръдни хирурзи
 • сърдечни хирурзи
 • сърдечно-съдови хирурзи;
 • анестезиолози;
 • реаниматори;
 • физиотерапевти;
 • медицински сестри.

Всички специалисти в интензивното отделение са обучени да действат при критични ситуации.

Основно предимство 

Наше основно предимство е, че като многопрофилна болница имаме възможността да осигурим цялостно медицинско обезпечаване на пациентите. Тясната интердисциплинарна колаборация ни позволява максимално бързо и ефективно да извършим всички необходими допълнителни консултации и изследвания в името на по-бързото възстановяване.

Приоритет в анестезията

Сигурността на пациента за специалистите по анестезия стои на първо място понеже общуват с пациента лице в лице. Д-р Шенгюл споделя, че уредите за анестезия и напредъка при медикаментите, имат положителен принос за сигурността на пациента.

Сигурността на пациента се гарантира с проследяване на състоянието му по време на целия процес. Връзката с пациента се поддържа от специалист по анестезия и анестезиен техник и включва:

 • предоперативне период (преди процедурата): определяне на рисковете за пациента, подготовката му за операция, вземане на одобрение за заплануваните манипулации,
 • организация на анестезията по време на хирургичната намеса
 • при необходимост насочване на пацента за интензивно лечение
 • проследяване на пациента през постоперативния период (след процедурата)
 • изписване на пацента от болницата.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.