Гръдна хирургия

Гръдна хирургия

Отделението по гръдна хирургия към Анадолу Медицински Център успешно лекува гръдни и белодробни заболявания като прилага най-модерни методи при пациенти от всички възрасти.

В отделението по гръдна хирургия се извършват следните процедури:

 • Операции при рак
 • Операция на емфизем
 • Минимално инвазивна гръдна хирургия (биопсия на бял дроб и плевра, симпатектомия при хиперхидроза и лобектомия, извършвани с видеоторакоскопска хирургия)
 • Медиастиносткопия, бронхоскопия
 • Деформации на гръдната стена (техника на Nuss)
 • Тумори на гръдната стена
 • Операция на диафрагма
 • Операции при туберкулоза
 • Операции на трахеята и поставяне на стент

За лечение на рак на белите дробове се извършват следните операции:

 • белодробна резекция
 • пневмонектомия
 • лобектомия
 • сегментектомия
 • медиастинална лимфна дисекция

Роботизирана гръдна хирургия

Роботизираната хирургия предоставя възможности за извършване на много сложни интервенции по минимално инвазивен начин. Благодарение на  триизмерните изображения с висока разделителна способност и инструментите с чувствително контролирани движения, хирургът преодолява ограниченията на операциите, извършени по традиционен начин. В сравнение с възможността на човешката ръка да извършва 180 градусови движения, всеки лост на робота da Vinci извършва 540 градусови движения, което осигурява повече прецизност на хирурга.

При сложни операции роботизираната гръдна хирургия се откроява като много по-успешен метод и спрямо видео-асистираната торакоскопия (VATS). При видео-асистираната торакоскопия изображението е двуизмерно, с което се загубва чувството за дълбочина. Чрез робота Да Винчи изображенията са триизмерни, с висока разделителна способност и увеличение 10-12 пъти. Не по-маловажно е ограничената способност на движение на уредите при видеоторакоскопия спрямо много висока способност за маневриране с възможността за 540 градусово движение на лостовете на робота. Това повлиява на координацията между очите и ръцете, което е от жизненоважно значение при манипулациите в гръдната хирургия. Усъвършенстването в областта на роботизираната хирургия, ще позволи да се правят все по-сложни интервенции, които не могат да се извършват с традиционните инструменти за лапароскопия и тораскопия.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.