Приложение на роботизираната хирургия в общата хирургия

Роботизираната хирургия е следващата стъпка в минимално инвазивната хирургия след лапароскопската хирургия, която вече е изместила конвенционалната хирургия в няколко области на общата хирургия: за лечение на заболявания на стомаха и хранопровода, панкреаса, черния дроб и жлъчката, дебелото черво и ректума, щитовидната и надбъбречната жлеза, включително при онкологични заболявания на тези органи.

Роботизираната хирургия предлага редица предимства за пациентите:

 • Намалена кръвозагуба и нужда от кръвопреливане. Процедурите с роботизирана хирургия се свързват с по-малка кръвозагуба, особено при онкологични операции, и така се намалява необходимостта от интраоперативно или постоперативно кръвопреливане.
 • По-малко болка, по-малко обезболяващи.  Тъй като при роботизираната хирургия отпада необходимостта от големи разрези, пациентите изпитват по-малко постоперативни болки и се нуждаят от по-малко обезболяващи.
 • По-кратък болничен престой – роботизираните процедури се характеризират с по-кратък болничен престой в сравнение с отворената хирургия. При някои процедури пациентите се изписват още на същия ден или в деня след интервенцията. Пациентите се възстановяват по-бързо и по-лесно и се връщат към обичайното си ежедневие.
 • Снижен риск от инфекция – при роботизирана хирургия рискът е понижен, тъй като коремната кухина не се отваря и кървенето е по-малко.
 • По-добър козметичен резултат. Роботизираната хирургия не изисква големи разрези в коремната стена и всички интервенции се осъществяват през 3 или 4 дупчици в корема. Така, по кожата остават малки белези.

Повече за специфичното приложение на роботизираните интервенции в общата хирургия, моля, прочете в секциите по-долу.

 

Роботизирана хирургия за лечение на заболявания на стомаха и хранопровода

Лапароскопсакта хирургия е безопасен и успешен метод за лечение на стомашна херния и рефлукс. Роботизираната хирургия също може да се прилага в такива случаи. Отдавна доказан факт е, че роботизираната хирургия е особено подходящ метод на лечение при сложни операции.

Оперативното лечение на ахалазия (заболяване свързано със свиване на хранопровода и трудно преглъщане, поради това, че мускулите в долния край на хранопровода не се отпускат) се състои в срязване на мускулните влакна в областта на долния езофагиален сфинктер.Тази операция се осъществява най-успешно с роботизирана хирургия, заради триизмерната визуализация и по-високата степен на прецизност в сравнение с лапароскопските операции.

Роботизираната хирургия е подходящ метод при лечението на доброкачествени тумори на хранопровода и отстраняване на засегнати от ракови образувания части от хранопровода.  При роботизираните операции пациентът изпитва по-слаба болка, губи по-малко кръв и възстановителният период е значително по-кратък.

Предимства на роботизираната система при хирургия на стомаха и хранопровода

 • Подобрен контрол над тумора
 • Намалена кръвозагуба
 • Снижен риск от усложнения
 • Снижен процент на инфектиране на белега
 • Подобрена визуализация на вени, лимфни възли и други формации по време на операция
 • Чревният тракт възстановява функциите си по-бързо
 • Пациентът може да започне да се храни нормално скоро след операцията
 • По-малко болка
 • По-кратък болничен престой
 • По-бързо възстановяване и връщане към ежедневието
 • По-добър козметичен резултат (по-малки срезове и по-малък брой белези)

При кои заболявания може да се използва?

 • Рак на стомаха, доброкачествени тумори, стомашна херния, рефлукс, миотомия по Хелер при ахалазия, рак на хранопровода
 • Езофагектомия или отстраняване на хранопровода с абдоминален и шиен достъп
 • Трансторакална езофагектомия или отстраняване на хранопровода с торакален достъп
 • Доброкачествени тумори на хранопровода

Роботизирана хирургия при заболявания на панкреаса

Операцията на панкреас е сред най-сложните като техника не само поради риска от кървене на основни кръвоносни съдове, но и заради налагащото се свързване на жлъчните и панкреатични канали към червата. Макар с лапароскопските методи да се постигат някои улеснения, енеобходимo подобряване на свободата на движение на хирургичните инструменти, достъпа на хирурга и двуизмерната визуализация. Чрез роботизираната система се запазват предимствата и на класическата хирургия, и на лапароскопския метод.

Предимства на роботизираната система при хирургия на панкреас

 • Съчетава предимствата на отворената хирургия и лапароскопската хирургия
 • Подобрен контрол над тумора
 • Намалена кръвозагуба
 • Снижен риск от усложнения
 • Снижен процент на инфектиране на белега
 • Подобрена визуализация на вени, лимфни възли и други формации по време на операция
 • Чревният тракт възстановява функциите си по-бързо
 • Пациентът може да започне да се храни нормално скоро след операцията
 • По-малко болка
 • По-кратък болничен престой
 • По-бързо възстановяване и връщане към ежедневието
 • По-добър козметичен резултат (по-малки срезове и по-малък брой белези)

При кои заболявания може да се ползва?

 • Дистална панкреатектомия (отстраняване на удължената част на панкреаса)
 • Операция на Уипъл (отстраняване на главата на панкреаса, част от стомаха и дуоденума при рак на панкреаса)

Роботизирана хирургия при заболявания на черен дроб и жлъчка

Поради местоположението на черния дроб в тялото, отворените хирургични интервенции изискват големи разрези, поради което възстановителния период е продължителен. Освен това, въпреки големия разрез, видимостта по време на операцията е ограничена. Днес, с помощта на роботизираната хирургия, много чернодробни тумори могат лесно да се отстранят само благодарение на подобрената визуализация и то без да се налагат големи разрези.

Освен по-краткия възстановителен период, дължащ се на малките разрези, оперативната прецизност е повишена благодарение на подобрената визуализация, а оттам и постигането на по-добри резултати с по-малка кръвозагуба.

Предимства на роботизираната система при хирургия на черния дроб и жлъчката

 • Съчетава предимствата на отворената хирургия и лапароскопската хирургия
 • Подобрен контрол над тумора
 • Намалена кръвозагуба
 • Снижен риск от усложнения
 • Снижен процент на инфектиране на белега
 • Подобрена визуализация на вени, лимфни възли и други формации по време на операция
 • Чревният тракт възстановява функциите си по-бързо
 • Пациентът може да започне да се храни нормално скоро след операцията
 • По-малко болка
 • По-кратък болничен престой
 • По-бързо възстановяване и връщане към ежедневието
 • По-добър козметичен резултат (по-малки срезове и по-малък брой белези)

При кои заболявания може да се използва?

 • Отстраняване на чернодробни кисти и тумори
 • Хепатектомия (отстраняване на дясната или лявата половина или по-малка част от черния дроб)
 • Анастомоза на жлъчен мехур с хепатални канали
 • Холицистектомия (отстраняване на жлъчка)

Роботизирана хирургия при ендокринни органи (щитовидна и надбъбречна жлеза)

Като лесен, безопасен и ефикасен метод за лечение на някои пациенти с рак на щитовидната жлеза, може да се използва безгазова роботизирана операция с навлизане от подмишницата. По този начин по шията няма белези като при традиционната операция на щитовидна жлеза. Методът не може да се прилага при всички пациенти, например при пациенти със затлъстяване, пациенти с голяма щитовидна жлеза, пациенти, при които щитовидната жлеза е достигнала гръдната кухина и пациенти с къса шия.

Роботизирана хирургия при болести на надбъбречните жлези

Лапароскопската хирургия е приета за златен стандарт в отстраняването на тумори на надбъбречните жлези. Обаче, благодарение на развитието на роботизираната хирургия, бяха елиминирани някои ограничения като двуизмерното изображение и недостига на ръчни инструменти. В допълнение към останалите предимства на роботизираната хирургия, поради високата й прецизност, здравата тъкан на жлезата остава незасегната, а се отстранява единствено туморното образувание.

Предимства на роботизираната система при хирургия на надбъбречна жлеза

 • Съчетава предимствата на отворената хирургия и лапароскопската хирургия
 • Подобрен контрол над тумора
 • Намалена кръвозагуба
 • Снижен риск от усложнения
 • Снижен процент на инфектиране на белега
 • Подобрена визуализация на венулите на надбъбречните жлези по време на операция
 • Чревният тракт възстановява функциите си по-бързо
 • Пациентът може да започне да се храни нормално скоро след операцията
 • По-малко болка
 • По-кратък болничен престой
 • По-бързо възстановяване и връщане към ежедневието
 • По-добър козметичен резултат (по-малки срезове и по-малък брой белези)

Роботизирана хирургия при ракови заболявания

Роботизираната хирургия не само подобрява отстраняването на органи или туморни тъкани при ракови заболявания, но и дава възможност за пълно отстраняване на лимфни възли.

Все по-често роботите се ползват при операции на тумори в коремната кухина. Проучванията сочат, че този метод е безопасен и ефикасен при радикални онкологични операции.

Ползи от роботизираната система за онкологичната хирургия

 • Комбинира предимствата на отворената и лапароскопската хирургия.
 • Чревният тракт възстановява функциите си по-бързо
  Видове рак, при които може да се ползва роботизирана хирургия:
 • Тумори на щитовидната жлеза
 • Тумори на хранопровода
 • Тумори на стомаха
 • Тумори на дебелото черво
 • Тумори на ректума
 • Чернодробни тумори
 • Тумори на панкреаса
 • Тумори на надбъбречните жлези

Роботизирана хирургия при заболявания на дебелото черво и ректума

Роботизираната хирургия е незаменима при интервенции на труднодостъпни и тесни места, които не позволяват манипулиране с ръце или с обикновени уреди, или предоставят твърде ограничена видимост.

При класическите отворени операции на раковите заболявания на дебелото черво и на ректума, поради големия разрез, оздравителният процес е много продължителен, често свързан с болка и усложнения. Въпреки, че лапароскопичната хирургия улеснява много тези операции, ограниченията на уредите, използвани в този метод, не позволяват прилагането на минимално инвазивния метод при всеки пациент, а в някои случаи се налага отново прилагане на отворена операция. Много тесни места на операция, например на тазовата кост, не позволяват манипулиране с лапароскопските уреди. При рак на ректума, изваждането на мастната тъкан, която обгражда червото, допринася за отстраняване на всичките лимфни възли. Използването на роботизираната технология, осигурява отстраняване на тумора, без да се навреди ануса, което е огромно предимство пред използваните досега лапароскопски или отворени операции. Благодарение на тази технология се постигат дългосрочни резултати по отношение на здравето и конфорта на живот на пациентите.

Роботизираната хирургия на дебелото черво и на ректума се прилага при:

 • тумори на дебелото черво
 • тумори на ректура
 • дивертикулит
 • ректален пролапс
 • инфекциозни чревни заболявания

За успешно използване на роботизираната хирургия, знанията и опитността на хирурга са от огромно значение.

Роботизираната хирургия при затлъстяване

Основните предимства на роботизираната хирургия:

триизмерните образи и прецизност на манипулациите, намират отражение в оперативните методи на лечение на затлъстяването. Хирургът има възможност да прави повече движения в коремната област, без да навреди на тъканите, обграждащи органите и червата.

Роботизираната хирургия позволява осъществяването на по-прецизни анастомози и по-лесно извършване дори на най-сложните операции като стомашен байпас. Изследователите са достигнали до извода, че прилагането на роботизирания метод е сигурен и ефективен метод за интервенции при пациенти с наднормено тегло, които са рискова група за хирургия.

Операции, които се извършват с роботизирана хирургия при затлъстяване:

 • Стомашно подшиване (стомашен пръстен)
 • Ръкавична гастректомия
 • Стомашен байпас

Доктори специалисти