Сентинелни лимфни възли тяхната биопсия

Едно от най-честите усложнения при рак на гърдата е разпространението на рака (метастази) в други органи. При тези пациенти, сцинтиграфията на сентинелни лимфни възли е методът, който е най-прецизен в диагностиката и с най-добри възможности за мониторинг.  Сцинтиграфията e диагностично изследване за идентифициране на разпространението на ракови клетки във лимфните възли.

Общоприето е, че сентинелни лимфни възли са първите лимфни жлези, до които достигат раковите клетки от първичния тумор. Тъй като раковите клетки проникват от тук, степента, в която раковите клетки са навлезли в сентинелните лимфни възли, дава важна информация за стадия на заболяването и подпомага избора на бъдещо лечение.

След като специалист по нуклеарна медицина е идентифицирал сентинелните лимфни възли с помощта на картографираща техника, хирургът трябва да ги отстрани.

Биопсията на сентинелна лимфна жлеза се изпълнява като се инжектира радиоактивен индикатор в зоната. Той достига зоната на подмишницата или близкия сентинелен лимфен възел след 5-7 минути. Може да има повече от един сентинелен лимфен възел, средно са два възела. След отстраняването на лимфния възел може да се оцени потенциала за метастазиране на туморните клетки. Ако не се открият туморни клетки, процедурата се прекратява. Счита се, че този резултат означава, че останалите лимфни възли могат да не се отстраняват. Но ако се открият ракови клетки в първия сентинелен лимфен възел, то трябва да се отстранят още лимфни възли.

Доктори специалисти