Електрофизиология и аритмия

Отделението по електрофизиология и аритмия към Анадолу Медицински Център осигурява диагностика и широк спектър от инвазивно и неинвазивно лечение на сърдечна аритмия и свързаните с нея кардиологични проблеми.

Елекрофизиологията дава важна информация относно механизма, прогнозите, рисковете от сериозни симптоми и лечението на аритмия. Електрофизиологията дава възможност да се изследват сърдечните смущения при контролирани обстоятелства. С помощта на специални изолирани проводници, наречени катетри, лекарят идентифицира нарушенията на ритъма и избира най-добрият метод на лечение. Поставят се интравенозни катетри, обикновено от вената в областта на слабините, за да могат да се изследва дясната страна на сърцето. В дясната страна на сърцето записите дават много ясна картина за нормалната последователност на електрическо активиране в сърцето.

В допълнение, сърцето може да бъде подчинено по най-различни начини в опита да се предизвика необичаен ритъм, ако той съществува. След като са поставени катетрите, лекарят изследва смущенията на сърдечния ритъм като подава към сърцето малки електрически импулси (от изкуствен пейсмейкър през един от катетрите), за да го накара да бие с различни темпове.

Нашият опитен екип прилага най-модерни технологии при поставянето на диагнози и извършването на интервенционни процедури, включително при атриална фибрилация и аблация при вентрикуларна тахикардия. Отделението осъществява и активна хирургична програма за лечение на аритмия.

Процедурите, които отделението по електрофизиология и аритмия предлагат са:

  • Поставяне на пейсмейкър и имплантируеми кардиовертер дефибрилатор (ICD)
  • Радиофреквентна / крио катетърна аблация
  • Триизмерно картографиране – EnSite NavX; безконтрастно картографиране
  • Бивентрикуларен пейсинг (CRT)
  • Тилт тест
  • Холтер мониторинг
  • Запис на събитие (записващо устройство за събития за 1 месец)
  • Тест за микроволтови промени в Т-вълните
  • Кардиоверзио и медикаментозно лечение