Интервенционна кардиология

Сподели [social_share/]

Интервенционна кардиология

В кардиологичното отделение към Анадолу Медицински Център се изпълняват всички най-съвременни процедури в интервенционна кардиология. Резултатите като процент успешни процедури е над световните стандарти, особено при балонна валвулопластика и  перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (ПТКА), остър инфаркт на миокарда и коронарен синдром.

Центърът по интервенционна кардиология има за цел бързото възстановяване на пациентите и връщането им към ежедневието, особено след коронарна ангиография и процедури по поставяне на стент. Всички коронарни ангиографии и процедури по поставяне на стент се извършват през радиалните вени (вените на китката).

С модерно оборудваните ни лаборатории, нашите интервенционални кардиолози имат възможността на практика да приложат знанията и уменията си. Те имат солиден опит и са известни не само на регионално, но и на национално ниво. Тяхната работа в избора на подходящо, с оглед на успешно, безопасно и дълготрайно, лечение при сърдечно заболяване, е допринесла значително за популярността на нашата програма.

Членове на екипа присъстват на всеки етап от процеса на полагане на грижи за пациента. Използвайки мултидисциплинарен подход, ние създаваме най-добрата програма на лечение за всеки отделен пациент. Медицинските сестри, лаборантите и административния екип откликват на нуждите на  всеки пациент с професионализъм.

Здравни услуги, предлагани от центъра по интервенционна кардиология:

 • Сърдечна катетеризация и ангиография
 • Коронарна ангиопластика (ПТКА) и поставяне на стент
 • Дирекционна/ротационна атеректомия
 • Измерване на кръвотока от двете страни на плаките и коронарно налягане (FFR)
 • Вътресъдов ултразвек (IVUS)
 • Перкутанна балонна валвулопластика
 • Перкутанна алкохолна аблация на септален клон
 • Перкутанното транскатетърно имплантиране на устройство за затваряне на междупредсърден дефект (ASD) и персистиращ форамен овале (PFO)

Пациентите, за които е необходима по-задълбочена диагностика се прилагат набор от процедури като:

 • Коронарна ангиография
 • Комплексна катетеризация
 • Перкутанно коронарно стениране
 • Реваскуларизация на миокарда
 • Митрална валвулопластика

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.