Радиология

Отделът по радиология към Анадолу Медицински Център е оборудван с най-съвременна техника и посреща нуждата на пациенти и лекари от диагностика и лечение денонощно и без почивен ден. Цялото оборудване е разположено на едно място, така че получените изображения могат да се обменят. Това създава инфраструктура, чрез която процедурите могат да се извършват лесно и бързо.  

Системата архивира изображенията, а изваждането им от архива и споделянето е съвсем лесно. Така, настоящите и предишни записи и изображения, които са толкова важни при проследяване на хронични и ракови заболявания, могат бързо за бъдат сравнявани. Всички анализи се провеждат чрез система PACS (система за архивиране и комуникация на изображения) и могат да бъдат получени навсякъде в болницата. Рентгеновите снимки, направени от опитен рентгенолог, могат да бъдат незабавно разчетени в поликлиниката, болницата и интензивното отделение и операционните зали.

В радиологичното отделение се извършват следните процедури:

 • Магнитен резонанс, компютърна томография и ултразвук
 • Каутеризация на кисти, абсцеси, жлъчни канали и тумори
 • Минимално инвазивни процедури като ангиопластика (балонна), поставяне на стент и емболизация (затваряне на анормални или кървящи кръвоносни съдове) чрез бипланна дигитална ангиография за корекция на различни съдови заболявания.

Радиологичното отделение към Анадолу медицински център разполага със следното оборудване:

 • 3 Tesla MR 104×48″ Total Imaging Matrix
 • 1.5 Tesla MR 76×32 ” Total Imaging Matrix
 • 2×128-row Flash CT
 • Бипланна дигитална ангиография (DSA – дигитална субтракционна ангиография)
 • Дигитална флуороскопия
 • Дигитална рентгенография
 • Ултразвук за мамографски изследвания
 • Доплерова ултрасонография

Магнитен резонанс (MR):

Магнитният резонанс, чийто изображения с висока резолюция, се използват при диагностициране на различни заболявания, може да се използва и при ангиографски, спектроскопични, функционални анализи и анализи на тъканното хранене (перфузия-дифузия) на всички органи и особено на сърцето и мозъка.

Чрез TIM (Total Imaging Matrix) технологията, при която се използват специални намотки, цялото тяло може да бъде сканирано от горе до долу за 30 минути. TIM технологията може да направи изображение на цялото тяло (до 205 см) без да го разделя на части.
Сканирането започва от краката, която е предимство за страдащите от клаустрофобия. Процесът е ускорен, пациентът трябва да задържа дъха си за по-кратко, а благодарение на някои подобрения, шумът е намален с 97%. Всички тези характеристики допринасят за спокойствието на пациента.

Компютърна томография:

Мулти-детекторната компютърна томография (MDCT) извършва сканирането много бързо и е с голяма диагностична стойност.
Структури, които се движат, като сърцето и коронарните кръвоносни съдове могат да се прегледат без да се налага ангиограма. С този апарат може да се оцени риска от коронарна болест на сърцето и наличието на съдови блокажи.

Дигитална субтракционна ангиография:

Чрез тази апаратура могат да се преглеждат кръвоносните съдове в мозъка, черния дроб, бъбреците, аортата и различни органи без рентгеново излъчване и химикали (контраст). Благодарение на дигиталната субтракция, костните структури са слабо видими за сметка на подобрената видимост на всички кръвоносни съдове. Триизмерните изображения, получавани с ротационната ангиография, са в помощ на хирурга и интервенционния радиолог при диагностициране на заболяването и планирането на лечението.

Ултразвук за мамографски изследвания:

Образната диагностика се използва за ранно откриване на заболявания на гърдите, докато диагностицирането на образувания може да стане чрез стереотактична биопсия и методи на маркиране.

Доплерова ултрасонография:

При това изследване се използват отразени звукови вълни, за да се наблюдава кръвния поток през кръвоносните съдове. Така лекарите могат да открият аномалии в кръвотока в основните артерии и вени като тези на ръцете, краката и шията.