Интервенционна радиология

Интервенционна радиология

Интервенционна радиология обхваща ориентираните към диагностика и лечение с минимално инвазивни перкутанни и ендоваскуларни процедури.

интервенционална радиология в Анадолу Медицински Център

 

Процедури на интервенционна радиология:

 • Биопсия на тумор
 • Поставяне на туморни маркери
 • Интравенозен катетър
 • Перкутантен дренаж на течности
 • Нефростомия
 • Емболизация за контрол на кървенето
 • Ангиография при съдови заболявания
 • Ангиопластика като балон и стент
 • Радиочестотна аблация при рак на черния дроб
 • Химиоемболизация
 • Радиоемболизация

Тези процедури са по-неболезнени и с по-малък риск от усложнения, от традиционните хирургични методи, тъй като разрезите са по-малки. В резултат пациентите напускат болницата по-скоро и се възстановяват по-бързо. За изпълнението им не е необходима пълна анестезия, което спестява рискове и прави процедурите възможни при пациенти, които са противопоказани за традиционна хирургия поради твърде висок оперативен риск. Това е причината много често самите пациенти да предпочитат ендоваскуларните методи на лечение пред конвенционалната хирургия.

Биопсия и поставяне на туморни маркери

При биопсия се взимат тъканни проби чрез специални игли с помощта на ултразвук/магнитен резонанс. Пробите се диагностицират в лабораториите. По подобен начин се поставят туморни маркери за лъчетерапия или радиохирургия като Кибернож. Процедурата се изпълнява преди лъчелечението.

Интравенозен катетър

В случаите, когато се налага често взимане на кръвни проби или включване на система за подаване на лекарства и венозно хранене, може да се поставят временни катетри във вена на ръката или шията. Осигуряването на краткосрочен и дългосрочен васкуларен достъп чрез катетри се осъществява с помощта на насочване чрез ултразвук и флуороскопия. Интравенозни катетри се поставят при химиотерапия или диализа.

Перкутантен дренаж на течности

Перкутантен дренаж на течности като урина, жлъчка или съдържимо на киста се осъществява със специални игли или тръбички с помощта на ултразвук или флуороскопия. След тази процедура може да се наложи поставянето на катетър.

Някои видове тумори могат да причинят оклузия, недостатъчност или инфекция на уринарния или жлъчния тракт в резултат на нарастването си. Интервенционната радиология решава тези проблеми чрез поставяне на катетър или пластмасов/метален стант в областта на стеснението. Това е важна процедура при оклузия от тумори на черния дроб или жлъчката.

Чрез нефростомия се поставя катетър за предотвратяване на инфекция и запазване на бъбречната функция по време на оклузия на уринарния тракт.

Емболизация за контрол на кървенето

При някои случаи на рак се наблюдава неконтролируемо кървене от хиперваскуларни тумори. Такива са миома, фиброма, чернодробни и бъбречни тумори, артерио-венозни малформации, мозъчна аневризма и др. Тогава се прилага емболизация – проникване в кървящия кръвоносен съд чрез ангиография и въвеждане на специални материали, които предизвикват неговото запушване.

Ендоваскуларни процедури

Ендоваскуларните процедури са интравенозни минимално инвазивни хирургични методи. Такива са ангиография с цел диагностика на кръвоносните съдове и ангиопластика за лечение на венозни или артериални стеснения и запушване.

Основните ендоваскуларни методи на лечение са:

 • Каротиден стент
 • Бъбречен стент
 • Лечение на вени на крака и ръката с балон и стент
 • Стент-графт имплантиране при аневризъм на аортата
 • Емболизация при кървене в резултат на аневризъм или венозно нараняване.

Онкологична интервенционна радиология

Специалистите по интервенционна радиология участват в диагностиката на рак и са част от мултидисциплинарните тумор-бордове.

Заедно със специалисти по медицинската онкология те работят за комбинирано лечение, преодоляване на усложнения и подобряване на качеството на живот на пациентите.

Химиоемболизация и радиоемболизация

По същността си това е ангиографски метод, който се използва при лечение на първичен чернодробен тумор (карцинома на черен дроб) и метастази. Чрез тънък катетър, през чернодробната вена се прониква до тумора и директно в тумора се инжектират микросфери, съдържащи химиотерапевтик или радиоактивен изотоп. Ефикасността на лечението е висока, а страничните ефекти на въздействие върху здравата тъкан са ограничени.

Туморна аблация

При туморната аблация, раковите клетки се нагряват или замразяват като се инжектира оцетна киселина или алкохол и така се унищожават тумори в различни органи на тялото с помощта на насочване с ултразвук или магнитен резонанс.

Екипът на интервенционна радиология

В Анадолу медицински център работят радиолози с национална и международна акредитация (Европейски съвет по интервенционна радиология – EBIR). Пациентите се преглеждат от лекар радиолог преди да се подложат на процедури и изследвания. Отделението по интервенционна радиология към Анадолу медицински център работи денонощно без почивен ден.

Модерното оборудване отговаря на всички изисквания както на пациентите, така и на лекарите. Процедурите, оборудване и персонала в отделението по интервенционна радиология са обекти на качествен контрол. Всички процеси се провеждат в съответствие с международните стандарти за успех и усложнения, като целта е идеалния резултат – 100% успеваемост, 0% усложнения.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.