Интервенционна радиология

Интервенционна радиология- тя включва ориентираните към диагностика и лечение перкутанни и ендоваскуларни процеси с помощта на специална игла, тел или катетър и допълва методи като ангиографията, компютърната томография и ултразвуковата диагностика.

Процесът и подготовката на пациентите, цялото оборудване и персонала в отделението по интервенционна радиология,  като обекти на качествен контрол, напълно съответстват на стриктните международни стандарти.  Всички процеси, свързани с интервенционната радиология се провеждат в съответствие със стандартите за успех и усложнения по международните стандарти като целта е идеалния резултат – 100% успеваемост, 0% усложнения. Модерното оборудване отговаря на всички изисквания както на пациентите, така и на лекарите.

В Анадолу медицински център работят радиолози с национална и международна акредитация (Европейски съвет по интервенционна радиология – EBIR). Пациентите се преглеждат от лекар радиолог преди да се подложат на процедури и изследвания. Отделението по интервенционна радиология към Анадолу медицински център работи денонощно без почивен ден.

Интервенционни процедури, провеждани в отделението:

 • Биопсия / туморни маркери
 • Дренаж на кисти, абсцеси, течност и жлъчка
 • Венозен катетър
 • Ендоваскурларни процедури като белон, стент и емболизация, както и авгиогрефия при съдови заболявания.
 • Онкологични интервенции като радиочестотна аблация и химиоемболизация.

Биопсии / Туморни маркери:

Взимат се тъканни проби чрез специални игли с помощта на ултразвук/магнитен резонанс и се диагностицират в лабораториите. По подобен начин се правят и туморните маркери с цел поставяне на диагноза или лечение (преди кибернож).

Дренаж:

Дренажът на течност, урина, жлъчка или съдържимо на киста се осъществява със специални игли или тръбички с помощта на ултразвук или флуороскопия. След тази процедура може да се наложи поставянето на катетър.

Интравенозен катетър:

Венозните катетри се поставят при химиотерапия или диализа и се насочват към някоя главна вена през шията/ръката чрез специални игли с помощта на ултразвук/магнитен резонанс.

Ендоваскуларни процедури:

Ендоваскуларните процедури представляват интравенозни минимално инвазивни хирургични методи след диагностична ангиография като ангиопластика (чрез разширяващ се балон), стент (изкуствена вена) при кръвоносни съдове, които са стеснени, запушени, кървящи или с анормална структура.

Основните ендоваскуларни методи на лечение са следните:

 • Каротиден стент
 • Бъбречен стент
 • Лечение на вени на грака и ръката с балон и стент
 • Стент-графт имплантиране при аневризъм на аортата
 • Емболизация при кървене в резултат на аневризъм или венозно нараняване.

Онкологични интервенции:

При пациенти болни от рак  се прилагат химиотерапия (медикаментозно лечение), лъчетерапия (радиационно лечение), хирургия и комбинация от тези методи. Методите на лечение могат да се променят в зависимост от стадия на рака. Специалистите по интервенционна радиология работят съвместно със специалисти от областта на медицинската онкология при диагностицирането на рак, комбинираното лечение, преодоляването на усложнения и подобряването на качеството на живот на пациентите.

Процедурите по интервенционна онкология са:

 • Биопсии на тумор
 • Осигуряване на краткосрочен и дългосрочен васкуларен достъп за онкологични пациенти
 • Дренаж на жлъчка и течности (оклузия на тумори на черния дроб или жлъчния тракт)
 • Нефростомия (поставяне на катетър за предотвратяване на инфекция и запазване на бъбречната функция по време на оклузия на уринарния тракт)
 • Хемоемболизация, радиоемболизация, туморна аблация (за чернодробни тумори)
 • Емболизация за контрол на кървенето, свързано с хиперваскуларни тумори (ангиографско затваряне на кървящ кръвоносен съд)
 • Лечение на усложнения в резултат на венозни или артериални заболявания (венозно артериална тромбоза, венозно налягане, поставяне на филтър)

Хемоемболизация и радиоемболизация:

По същността си това е ангиографски метод, който се използва при лечение на първичен чернодробен тумор (карцинома на черен дроб) и метастази. Чрез тънък катетър, през чернодробната вена се прониква до тумора и се инжектират директно в тумора микросфери, съдържащи  химиотерапевтик или радиоактивен изотоп. Ефикасността на лечението е висока, а страничните ефекти на въздействие върху здравата тъкан са ограничени.

Туморна аблация:

При туморната аблация, раковите клетки се нагряват или замразяват като се инжектира оцетна киселина или алкохол и така се унищожават тумори в различни органи на тялото с помощта на насочване с ултразвук или магнитен резонанс.

Перкутанни дренажи на течности:

Някои видове тумори могат да причинят оклузия, недостатъчност или инфекция на уринарния или жлъчния тракт в резултат на нарастването си. Интервенционната радиология решава тези проблеми чрез поставяне на катетър или пластмасов/метален стант в областта на стеснението. Най-често прилаганата от тези процедури е перкутанната нефростомия (катетър към бъбреците) и перкутанния жлъчен дренаж.

Осигуряване на краткосрочен и дългосрочен васкуларен достъп за онкологични пациенти:

В случаите, когато се налага често взимане на кръвни проби или включване на система за подаване на лекарства и венозно хранене, може да се поставят временни катетри във вена на ръката или шията с помощта на насочване чрез ултразвук и флуороскопия.

Емболизация за контрол на кървенето, свързано с хиперваскуларни тумори (ангиографско затваряне на кървящ кръвоносен съд):

При някои случаи на рак се наблюдава неконтролируемо кървене и тогава се прилага този метод на проникване във вената и затварянето й чрез ангиография.

Лечение на усложнения в резултат на венозни или артериални заболявания (венозно артериална тромбоза, венозно налягане, поставяне на филтър):

Ранната интервенция, осъществена чрез прилагане на тромболитици против съсирване и венозен емболизъм показва задоволителни резултати.