Интервенционна радиология

Сподели [social_share/]

Интервенционна радиология

Интервенционна радиология- тя включва ориентираните към диагностика и лечение перкутанни и ендоваскуларни процеси с помощта на специална игла, тел или катетър и допълва методи като ангиографията, компютърната томография и ултразвуковата диагностика.

Процесът и подготовката на пациентите, цялото оборудване и персонала в отделението по интервенционна радиология,  като обекти на качествен контрол, напълно съответстват на стриктните международни стандарти.  Всички процеси, свързани с интервенционната радиология се провеждат в съответствие със стандартите за успех и усложнения по международните стандарти като целта е идеалния резултат – 100% успеваемост, 0% усложнения. Модерното оборудване отговаря на всички изисквания както на пациентите, така и на лекарите.

В Анадолу медицински център работят радиолози с национална и международна акредитация (Европейски съвет по интервенционна радиология – EBIR). Пациентите се преглеждат от лекар радиолог преди да се подложат на процедури и изследвания. Отделението по интервенционна радиология към Анадолу медицински център работи денонощно без почивен ден.

Интервенционни процедури, провеждани в отделението:

 • Биопсия / туморни маркери
 • Дренаж на кисти, абсцеси, течност и жлъчка
 • Венозен катетър
 • Ендоваскурларни процедури като белон, стент и емболизация, както и авгиогрефия при съдови заболявания.
 • Онкологични интервенции като радиочестотна аблация и химиоемболизация.

Биопсии / Туморни маркери:

Взимат се тъканни проби чрез специални игли с помощта на ултразвук/магнитен резонанс и се диагностицират в лабораториите. По подобен начин се правят и туморните маркери с цел поставяне на диагноза или лечение (преди кибернож).

Дренаж:

Дренажът на течност, урина, жлъчка или съдържимо на киста се осъществява със специални игли или тръбички с помощта на ултразвук или флуороскопия. След тази процедура може да се наложи поставянето на катетър.

Интравенозен катетър:

Венозните катетри се поставят при химиотерапия или диализа и се насочват към някоя главна вена през шията/ръката чрез специални игли с помощта на ултразвук/магнитен резонанс.

Ендоваскуларни процедури:

Ендоваскуларните процедури представляват интравенозни минимално инвазивни хирургични методи след диагностична ангиография като ангиопластика (чрез разширяващ се балон), стент (изкуствена вена) при кръвоносни съдове, които са стеснени, запушени, кървящи или с анормална структура.

Основните ендоваскуларни методи на лечение са следните:

 • Каротиден стент
 • Бъбречен стент
 • Лечение на вени на грака и ръката с балон и стент
 • Стент-графт имплантиране при аневризъм на аортата
 • Емболизация при кървене в резултат на аневризъм или венозно нараняване.

Онкологични интервенции:

При пациенти болни от рак  се прилагат химиотерапия (медикаментозно лечение), лъчетерапия (радиационно лечение), хирургия и комбинация от тези методи. Методите на лечение могат да се променят в зависимост от стадия на рака. Специалистите по интервенционна радиология работят съвместно със специалисти от областта на медицинската онкология при диагностицирането на рак, комбинираното лечение, преодоляването на усложнения и подобряването на качеството на живот на пациентите.

Процедурите по интервенционна онкология са:

 • Биопсии на тумор
 • Осигуряване на краткосрочен и дългосрочен васкуларен достъп за онкологични пациенти
 • Дренаж на жлъчка и течности (оклузия на тумори на черния дроб или жлъчния тракт)
 • Нефростомия (поставяне на катетър за предотвратяване на инфекция и запазване на бъбречната функция по време на оклузия на уринарния тракт)
 • Хемоемболизация, радиоемболизация, туморна аблация (за чернодробни тумори)
 • Емболизация за контрол на кървенето, свързано с хиперваскуларни тумори (ангиографско затваряне на кървящ кръвоносен съд)
 • Лечение на усложнения в резултат на венозни или артериални заболявания (венозно артериална тромбоза, венозно налягане, поставяне на филтър)

Хемоемболизация и радиоемболизация:

По същността си това е ангиографски метод, който се използва при лечение на първичен чернодробен тумор (карцинома на черен дроб) и метастази. Чрез тънък катетър, през чернодробната вена се прониква до тумора и се инжектират директно в тумора микросфери, съдържащи  химиотерапевтик или радиоактивен изотоп. Ефикасността на лечението е висока, а страничните ефекти на въздействие върху здравата тъкан са ограничени.

Туморна аблация:

При туморната аблация, раковите клетки се нагряват или замразяват като се инжектира оцетна киселина или алкохол и така се унищожават тумори в различни органи на тялото с помощта на насочване с ултразвук или магнитен резонанс.

Перкутанни дренажи на течности:

Някои видове тумори могат да причинят оклузия, недостатъчност или инфекция на уринарния или жлъчния тракт в резултат на нарастването си. Интервенционната радиология решава тези проблеми чрез поставяне на катетър или пластмасов/метален стант в областта на стеснението. Най-често прилаганата от тези процедури е перкутанната нефростомия (катетър към бъбреците) и перкутанния жлъчен дренаж.

Осигуряване на краткосрочен и дългосрочен васкуларен достъп за онкологични пациенти:

В случаите, когато се налага често взимане на кръвни проби или включване на система за подаване на лекарства и венозно хранене, може да се поставят временни катетри във вена на ръката или шията с помощта на насочване чрез ултразвук и флуороскопия.

Емболизация за контрол на кървенето, свързано с хиперваскуларни тумори (ангиографско затваряне на кървящ кръвоносен съд):

При някои случаи на рак се наблюдава неконтролируемо кървене и тогава се прилага този метод на проникване във вената и затварянето й чрез ангиография.

Лечение на усложнения в резултат на венозни или артериални заболявания (венозно артериална тромбоза, венозно налягане, поставяне на филтър):

Ранната интервенция, осъществена чрез прилагане на тромболитици против съсирване и венозен емболизъм показва задоволителни резултати.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.