Кибернож в Анадолу Медицински Център

Кибернож в Анадолу Медицински Център

Кибернож модерното лечение на рак

Анадолу Медицински Център приветства най-новите технологични изобретения в областта на медицината. Едно от тях, налично и при нас, е най-безопасният метод за неинвазивно лечение на тумори – технологията Кибернож.

Това е най-усъвършенстваната технология, която съчетава линеен ускорител, роботизирана ръка и система за образно насочване. Киберножът е система, която проследява и потвърждава мястото на тумора и позволява автоматична компенсация на движенията на пациента – насочва лъчите и в реално време наблюдава определената за манипулация зона, като предпазва здравите тъкани от облъчване.

Киберножът е една ефективна алтернатива на операция за премахване на туморите при лечение на различни ракови заболявания. Методът е доказал своя успех не само при тумори в мозъка, но и при такива в гръбначния стълб, гръбначния мозък, белия и черния дроб, панкреаса, надбъбречната жлеза и простата, както и други труднодостъпни зони. Киберножът може да третира и лезии, които не могат да бъдат лекувани с обичайните системи за радиохирургия.

Въз основа на здравословното състояние на пациента, локализацията на тумора, вида и стадия на заболяването, специален съвет от специалисти, състоящ се от патолог, рентгенолог, специалист по нуклеарна медицина, медицински онколог, радиоонколог и хирург, взима решение дали пациентът  е подходящ за лечение с кибер нож. Ако е – се преминава към следващите стъпки – планиране и реализиране.

Предимствата на този метод, могат да се сведат до:

 • Безболезна и безкръвна процедура
 • Не се налага анестезия и хоспитализация
 • Лъчите се насочват с прецизност до 1 мм като се постига най-слабо облъчване на периферната тъкан
 • Роботизирана ръка отчита движенията на пациента и прави съответните корекции
 • Третираната зона се наблюдава в реално време

Технологията кибернож може да замести необходимостта от инвазивната хирургия и да се превърне в най-търсената възможност за лечение на рак.

Считана за изкуство в лечението на рака и създадена да унищожава туморните образувания, технологията Кибернож е налична в Анадолу Медицински Център от 2005 година. Това е четвъртото място в Европа, което разполага с такава апаратура. А от 2018 година подобри възможностите си с внедряването в експлоатация на последно поколение CyberKnife M6 (прочетете повече).

 

Предимства на Киберножа

 • Съкратено време за лечение
 • Безболезна и безкръвна процедура
 • Не се налага анестезия и хоспитализация
 • Процедурата се извършва много по-бързо, благодарение на увеличената скорост на отдаване на дозата
 • Третираната зона се наблюдава в реално време
 • Лъчите се насочват с прецизност до 1 мм като се постига най-слабо облъчване на периферната тъкан
 • Не е необходим метален маркер за някои белодробни приложения и така се избягват някои вторични рискове
 • Киберножът може да отчете движение на органите по време на процедура и да настрои лъчите, така че те да го компенсират
 • Киберножът има шестстепенна проследяваща система с образно насочване, която включва например отчитане на ротационни промени спрямо движението на пациента по време на процедура
 • Радиохирургията с Кибернож има по-малко странични ефекти от конвенционалната лъчетерапия
 • Лечението се провежда по-ефикасно и с по-добри крайни резултати.

 

Етапи на лечение с Кибернож

Въз основа на здравословното състояние на пациента, локализацията на тумора, вида и стадия на заболяването, мултидисциплинарен екип от специалисти – патолог, рентгенолог, специалист по нуклеарна медицина, медицински онколог, радиоонколог и хирург, взима решение дали пациентът  е подходящ за лечение с кибер нож. Ако е подходящ, се преминава към следващите стъпки – планиране и реализиране

Лечението с Кибернож преминава през няколко етапа в продължение на няколко дни:

Подготвителен етап

Извършва се подготовка в зависимост от зоната на тялото, която ще се третира.

Ако ще се третира мозъка, за пациента се изработва термопластична маска, която да пасва удобно на лицето на пациента, след което се определя дата за нова компютърна томография.

Ако ще се третират простата, панкреас, черен дроб, бял дроб или тумор в меки тъкани, се вкарват от 3 до 6 маркера в засегнатата област. Изработва се вакуумно легло за пациента, така че да се чувства удобно.

Етап на планиране

След подготвителния етап, пациентът се прибира вкъщи. През това време лекарите изготвят лечебен план за най-подходящия начин на достигане на лъчите до тумора без да се уврежда околната здрава тъкан. Лекари и медицински физици работят съвместно по резултатите от образната диагностика, за да разработят оптимален план за лечение, който отговаря най-добре на профила на заболяването.

Етап на прилагане на лечението

Лечението на пациента започва в определен ден и час. Процедурата отнема от 30 минути до 2 часа. Може да бъде разделена на две до пет части като между отделните части трябва да има интервал от минимум 24 часа. През това време пациентът може да се върне у дома или да отиде на работа.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени