Център за лечение на рак на перитонеума

Специализиран център за лечение на рак на перитонеума

В центърът за лечение на рак на перитонеума се осъществяват медицинските прегледи, подготовката, лечението, възстановяването и проследяването на състоянието след лечение. Центърът предоставя подробна устна и илюстративна информация, която позволява на пациентите да се запознаят с всички етапи на лечение.  Завеждащ Центъра за лечение на рак на перитонеума е специалистът по обща хирургия проф. д-р Корай Топгюл.

хирургия в Анадолу Медицински Център

Ролята на перитонеума

Перитонеумът, известен още като коремница, е серозна ципа, покриваща стените на коремната кухина и вътрешнокоремните органи. Осигурява баланса на течностите в корема и предотвратява болката, която би се причинила вследствие на триенето на органите в корема. Ето защо го наричат „вътрешнокоремна ципа“.

Защитната функция на перитонеума се проявява също и когато е налице раково заболяване, разпространяващо се в органите в коремната кухина. В този случай може да се каже, че перитонеумът се жертва, задържайки тумора.

Рак на перитонеума

Формите на рак на перитонеума са всички ракови заболявания, разпространяващи се в органите в коремната кухина. Те може да произлизат от перитонеума, но в повечето случай се появяват с разсейки от някой орган в коремната кухина. Ракът на дебелото черво, на яйчниците и стомаха често метастазират към перитонеума.

Рак на перитонеума се изразява в натрупване на туморни клетки по вътрешната страна на коремната мембрана. При този процес, естественият баланс на течностите се нарушава и в корема започва натрупване на течности. Това обикновено показва, че ракът е достигнал последния етап.

Напреднал стадий на рак

Преди години тези онкоболни се считаха за пациенти в терминален стадий, на които се прилагаше палиативно лечение и системна химиотерапия, без особен резултат. Днес обаче, животът на пациентите може да бъде удължен посредством интраабдоминални химиотерапевтични методи,

Интраабдоминални химиотерапевтични методи:

Посредством тези методи се увеличава качеството на живот на пациентите, удължава се неговата продължителност и за определена група пациенти заболяването бива излекувано.

Поради структурните характеристики на перитонеума стандартното интравенозно прилагане на химиотерапевтика често е недостатъчно при лечение на рак с разсейки в перитонеума, тъй като лекарствата не могат напълно да достигнат до перитонеума. Основният принцип за лечение на перитонеален рак е перитонеума да се разглежда като орган и да се отстранят засегнатите части от него и болните органи чрез циторедуктивна хирургия. Интраабдоминалната химиотерапия след отстраняване на всички туморни тъкани, цели да унищожи остатъчните микроскопични метастази.

Циторедуктивна хирургия

Хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC) или аерозолна химиотерапия под налягане (PIPAC) се прилагат по време на сложна и продължителна (6-10 часа) операция.

На първо място във всички установени туморни зони в корема се извършва радикална операция (циторедуктивна хирургия за отстраняване на туморите в корема). Непосредствено след това, преди още пациентът да се е събудил, се прилага интраперитонеална химиотерапия.

Операцията изисква мултидисциплинарен подход от екип специалисти. В екипа участват:

  • общи хирурзи с опит както в тазовата, така и в чернодробната хирургия
  • гинекологични онколози, когато се налага
  • радиолози за предоперативно образно изследване
  • опитни патолози за проверка на диагнозата
  • специалисти по ядрена медицина за оценка на PET томографията
  • анестезиолози, които проследяват състоянието на пациента
  • медицински онколози за регулиране на програмите за химиотерапия и лечение на пациента
  • експерти диетолози за регулиране на храненето
  • квалифициран персонал за интензивни грижи и медицински сестри

Успехи в лечението на рак на перитонеума

Днес, триото “циторедуктивна хирургия + HIPEC или PIPAC + системна химиотерапия” е единственото лечение, което удължава с 40-50% шанса за живот на пациенти с рак на органите в коремната област, в последен стадий на заболяване. На практика рака при някои пациенти се овладява и състоянието им се следи в продължение на 7-8 години. При липса на усложнения, след провеждане на хипертермична химиотерапия не се наблюдава влошаване на качеството на живот у пациентите. Те продължават със системното си лечение, след консултации с медицински онколог.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти