Терапия HIPEC (топла химиотерапия)

Сподели [social_share/]

Терапия HIPEC (топла химиотерапия)

Хипертермична интраабдоминална химиотерапия (HIPEC) е една от най-големите стъпки в борбата срещу рака.

Каква е логиката на HIPEC? Защо се прилага хипертермична химиотерапия? Какъв е ефектът от загряване на химиотерапевтичното лекарство?

  • Топлината улеснява проникването на лекарството в тъканите.
  • Топлината увеличава убиващия ефект на избрания химиотерапевтичен агент върху раковите клетки.
  • Самата топлина има антитуморен ефект.
  • По време на HIPEC, неблагоприятните ефекти на лекарството върху продукцията на бъбреците и урината могат да бъдат наблюдавани и да се вземат адекватни мерки.
  • Интраабдоминалната химиотерапия може да се разпространи в корема чрез ръчна манипулация. Топлината допринася за равномерното разпределение на лекарството на всички вътрекоремни повърхности.
  • По време на HIPEC могат да бъдат нормализирани много физиологични параметри на пациента (телесна температура, коагулация, хемодинамика и др.)
  • По време на HIPEC механично се изчистват туморните клетки от повърхността на тънките черва и през слоевете на фибриновите съсиреци.

При кои пациенти и заболявания се прилага HIPEC?

Най-често се използва за лечение на рак на яйчниците при жените. Освен това се използва при рак на дебелото черво (ректума), стомаха, апендикса и при ракови заболявания на перитонеума (pseudomyxoma peritonei). През последните години се използва и при рак на панкреаса.

Перитонеалното заболяване често включва натрупване на течност (асцит) в коремната кухина. Този асцид предизвиква както подуване на корема на пациента, така и разпространение на ракови клетки до диафрагмата и други интраабдоминални области. Понякога се натрупва толкова течност, че пациента не може да лежи. Често тази тази течност се източва навън, но това не е решение. Асцитът ще се появява толкова дълго, колкото е налице основната причина за него. Много от тези пациенти се изпращат у дома им, информирайки ги, че са в последния етап от заболяването и няма какво повече да се направи за тях. Ето при тези пациенти и гореспоменатите клинични състояния се използват циторедуктивна хирургия и HIPEC.

Достатъчно ли е да се приложи химиотерапия HIPEC като лечение?

Не, сама по себе си химиотерапията HIPEC не е достатъчна. HIPEC е част от лечението, а лечението протича в три фази. Първо, необходима е операция, при която от перитонеума и органите се извличат всички туморни тъкани, като се осигурява пълна или почти пълна циторедукция. При тази операция корема се отваря по цялата линия и се оценява целият корем. Отстраняват се перитонеума и засегнатите органи (дебелото черво, яйчниците, жлъчния мехур, участващата част от стомаха).

Междувременно може да е необходимо да се отстрани част от дебелото черво или тънките черва и да се направи анастомоза както за червата, така и за коремната стена (колостомия или илеостомия). Това обикновено е временна мярка и червата се възстановяват след приключване на лечението. Прилагането на HIPEC няма смисъл без да се направи тази операция. И извършването на тази операция няма смисъл без прилагане на HIPEC. Циторедуктивната хирургия и HIPEC трябва да бъдат последвани от системна химиотерапия. Това е триото “циторедуктивна хирургия + HIPEC + системна химиотерапия”.

В кои случаи не може да се приложи HIPEC?

HIPEC не се прилага при извън абдоминално засягане (черепни, белодробни, костни метастази). Болестта трябва да бъде ограничена в корема. В допълнение, химиотерапията HIPEC не се прилага при пациенти, които имат множество чернодробни метастази или чернодробни метастази, които не могат да бъдат отстранени. Ако има три или по-малко чернодробни метастази, които могат да бъдат отстранени, няма пречки за прилагане на HIPEC.

При пациенти с много често и плътно увреждане на тънките черва, отстраняването на повечето тънки черва не е подходящо при терапията с HIPEC, тъй като не е съвместимо с живота. Повечето от тези случаи не могат да бъдат открити преди операция и се установяват по време на операцията.

Има ли условия, при които HIPEC се използва самостоятелно?

При някои пациенти HIPEC може да се прилага с катетри в корема, поставени по лапароскопски начин, за да се лекува само асцит и да се подобри комфорта на пациента. Обикновено това е палиативно лечение и то не удължава живота на пациента.

Как се прилага HIPEC?

HIPEC е част от оперативния процес. В края на продължителната трудна операция по отстраняване на интраабдоминалния тумор, докато пациентът е все още под анестезия се извършва HIPEC. Преди затваряне на корема, във всеки от долните и горните квадранти на корема се поставят двa дренажa. Между тези дренажи и специалното устройство, което загрява химиотерапевтичната течност. Така се осигурява връзка, а в горния и долния квадрант на корема се поставят две температурни сонди, за да се следи нивото на температурата. Тези сонди гарантират, че докато се дава химиотерапия, топлината е постоянна между 41 и 43 градуса. Продължителността на химиотерапията е 60 минути. Химиотерапевтичната течност (3,5 литра) се излива в корема и коремът се обработва ръчно отвътре и се разклаща отвън, за може химиотерапевтикът да достигне до всяка негова кухина. В края на процедурата течността в корема се изтегля и процесът приключва.

Какъв е ефектът от HIPEC върху преживяемостта?

По-голямата част от кандидатите за тази терапия са тези, които са в напреднал стадий на заболяване и чиято продължителност на живота е ограничена до месеци. Тази важна подробност не трябва да се забравя, когато се говори за преживяемостта.

Приложението на HIPEC има различни дългосрочни резултати при различните видове рак. Най-облагодетелствани са пациентите с рак на яйчниците – петгодишната преживяемост е около 50%. Това съотношение е около 30% при пациенти с рак на дебелото черво. Времето за преживяване е 43% при рак на стомаха за 1 година и 11% за 5 години. Като се има предвид, че нормалното време на живот е по-малко от 6 месеца, особено при пациенти с перитонеални метастатични ракови заболявания, успехът е видим. Петгодишната честота на преживяемост на неоплазма на перитонеума (pseudomyxoma peritonei) е 66-97%.

Какви са рисковете при HIPEC терапия?

Това е сложна терапия, поради което нивото на риск е по-високо от стандартните операции. Независимо от сложността обаче, резултатът е добър при пациенти, които са добре подготвени преди операцията. Също така са добре наблюдавани и добре управлявани по време на операцията. Най-често се наблюдава временна загуба на функции на стомашно-чревната система.

По време на операцията могат да се наблюдават усложнения като хеморагия, бъбречна недостатъчност поради лечението, образуване на съсиреци в белия дроб или мозъка, костномозъчна недостатъчност поради химиотерапия, инфекция на мястото на раната, дисекция на рани и изтичане на анастомоза. По-голямата част от тях обаче се преодоляват чрез мерки, прилагани в опитните медицински центрове и с добро управление на грижата за пациента. Въпреки че в различни проучвания са дадени различни проценти, рискът от загуба на пациенти след тази терапия е 0-7%. Усложненията и смъртните рискове са приемливи, когато се обмислят степента и тежестта на заболяването и се извършва оценка на риска и ползата.

Циторедуктивната хирургия и HIPEC изисква дълго, внимателно и подготвено за рисковете изпълнение от опитни хирурзи и екипи.Това е съвременен метод за лечение с обещаващи резултати. Мотивацията на пациента и семейството му за лечение и тяхното съдействие на медицинския екип са важни фактори, които ще увеличат успеха на лечението.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2017
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.