Палиативно лечение

Палиативно лечение

Целта на програмата за палиативно лечение е да допринесе за нормален и пълноценен живот на болните. Палиативното лечение по същество не се фокусира върху лечението на самото заболяване, а цели намаляване на страданията, превенция на болката и подкрепа на пациента.

грижа за пациента в Анадолу Медицински Център

Програмата за палиативно лечение има две основни цели:

  • Да се минимизира, ако е възможно, напълно да се елиминира болката и появилите се в пациента физически и психосоциални проблеми.
  • Да се осигури умела и интензивна морална подкрепа за пациента и неговите близки.

Факт е, че онкоболните пациенти се сблъскат с различни симптоми и проблеми. В тази връзка специалистите в Програмата за палиативни грижи работят върху намаляване на страданието, което в съчетание с непосредствена лична подкрепа, дава възможност за подобряване качеството на живот на пациента.

Палиативните грижи стартират още при диагностицирането на заболяване, което застрашава и ограничава продължителността на живота. Тази терапия се провежда едновременно с другите лечения на рак, при рецидивиращо или напреднало заболяване и продължава до края на живота.

Палиативното лечение включва:

  • лекарски и сестрински грижи
  • контрол на болката
  • физикална терапия
  • грижи от логопед
  • психологически консултации за семейството и близките
  • услуги от социален работник

Всяко страдание се възприема и изживява различно. След разговори с пациента и неговите близки се изготвя индивидуален план за справяне със страданието, който отговаря на неговата визия за комфорт и качество на живот.

Най-важното е пациента да се поддръжа в добро психично и емоционално състояние. Доказано е, че превенцията на депресията води до подобряване на качеството и продължителността на живота. В тази връзка се работи за приемането на диагнозата, справяне с нежеланите ефекти от химиотерапията и лъчетерапията, преодоляване на страха от смъртта и гнева от житейската ситуация.

Мултидисциплинарен екип

Екипът на онкологичното отделение на Анадолу Медицински Център е преминал специално обучение по палиативно лечение.  При изготвянето на план за грижа за намаляване на страданието на пациента се разчита на съвместната работа между лекари, фармацевти, сестри, социални работници, психолози и други специалисти. Мултидисциплинарният подход позволява на специалистите от Програмата за палиативно лечение да отговорят на нуждите на пациента по отношение на неговото физическо, емоционално и духовно състояние.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.