Палиативно лечение

Целта на програмата за палиативно лечение е да допринесе за намаляването и превенцията на болката и страданията на онкоболния пациент.

Палиативното лечение има две основни цели. Първата – да се минимизира, ако е възможно, напълно да се елиминира болката и появилите се в пациента физически и психосоциални проблеми. Втората – да се осигури умела и интензивна морална подкрепа за пациента и неговите близки.

Факт е, че онкоболните пациенти се сблъскат с различни симптоми и проблеми. В тази връзка специалистите в Програмата за палиативно лечение работят върху намаляване на страданието, което в съчетание с непосредствена лична подкрепа, дава възможност за подобряване качеството на живот на пациента.

Екипът, който работи в онкологичното отделение на Анадолу Медицински Център е преминал специално обучение по палиативно лечение. Мултидисциплинарният подход е от особена важност – разчита се на съвместната работа между лекари, фармацевти, сестри, социални работници, психолози и други специалисти, при изготвянето на план за грижа за намаляване на болката и страданието на пациента.

Мултидисциплинарният подход позволява на специалистите от Програмата за палиативно лечение да отговорят на нуждите на пациента по отношение на неговото физическо, емоционално и духовно състояние.

Палиативното лечение включва услуги, сред които:

  • лекарски и сестрински грижи
  • контрол на болката
  • физикална терапия
  • психологически консултации за семейството, приятелите, роднините
  • услуги от социален работник

Палиативното лечение подобря качеството на живот. То не е насочено към лечение, а помага на онкоболните да не изпитват болка или други симптоми.