Палиативно лечение

Сподели [social_share/]

Палиативно лечение

Целта на програмата за палиативното лечение е да допринесе за намаляването и превенцията на болката и страданията на онкоболния пациент.

Палиативното лечение има две основни цели. Първата – да се минимизира, ако е възможно, напълно да се елиминира болката и появилите се в пациента физически и психосоциални проблеми. Втората – да се осигури умела и интензивна морална подкрепа за пациента и неговите близки.

Факт е, че онкоболните пациенти се сблъскат с различни симптоми и проблеми. В тази връзка специалистите в Програмата за палиативно лечение работят върху намаляване на страданието, което в съчетание с непосредствена лична подкрепа, дава възможност за подобряване качеството на живот на пациента.

Екипът, който работи в онкологичното отделение на Анадолу Медицински Център е преминал специално обучение по палиативно лечение. Мултидисциплинарният подход е от особена важност – разчита се на съвместната работа между лекари, фармацевти, сестри, социални работници, психолози и други специалисти, при изготвянето на план за грижа за намаляване на болката и страданието на пациента.

Мултидисциплинарният подход позволява на специалистите от Програмата за палиативно лечение да отговорят на нуждите на пациента по отношение на неговото физическо, емоционално и духовно състояние.

Палиативното лечение включва услуги, сред които:

  • лекарски и сестрински грижи
  • контрол на болката
  • физикална терапия
  • грижи от логопед
  • психологически консултации за семейството, приятелите, роднините
  • услуги от социален работник

Палиативното лечение подобря качеството на живот. То не е насочено към лечение, а помага на онкоболните да не изпитват болка или други симптоми.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.