Хематологична онкология

Отделение по хематологична онкология

В отделението се извършва диагностично-лечебна, научна и изследователска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната хематология и медицинска онкология.

трансплантация на костен мозък, Анадолу Медицински Център

Основни области на специализация

Основно място в дейността на отделението заема диагностиката и лечението на пациенти с хематологични заболявания като анемия, кръвоизливи и тромбоза.

Отделението се ангажира с лечение на миелопролиферативни нарушения при пациенти в напреднала възраст.

Особено внимание се отделя на лечението на пациенти с онкохематологични заболявания: левкемия, лимфом; миелома. Насърчаваме прилагането на трансплантация на костен мозък за лечение и на някои нехематологични видове рак и имунни заболявания.

Екипът по хематологична онкология

Нашите доктори са специализирали в престижни университети в Турция и Европа, включително в Джон Хопкинс Медисън, САЩ. Медицинските специалисти работещи в отделението са тясно профилирани и с дългогодишен опит в областта на клиничната и трансфузионна хематология.

Чрез периодични обучения екипът на отделението по хематологична онкология непрекъснато подобрява знанията и уменията си, усвоява и прилага иновативни подходи с цел да повиши функционалния капацитет на пациентите и да улесни ежедневните им навици.

Мултидисциплинарен подход

Спазвайки основния принцип на Анадолу Медицински Център за прилагане на мултидисциплинарен подход, ние работим съвместно с колегите от отделението по вътрешна медицина. По този начин използваме широк спектър от технологии, с които да планираме и поставим прецизна диагноза и съответно да осигурим най-доброто лечение за пациентите.

Програмата по хематологична онкология

Програмата по хематологична онкология и трансплантация на костен мозък стартира през 2010 г. Извършват се средно 250 трансплантации на година. Постигнатите резултати направиха програмата една от най-успешните специализация на Анадолу Медицински Център.

Отделението по хематологична онкология приема заявления и участва активно в процеса на трансплантация на костен мозък. Разглеждаме случаите на кръвни смущения, които са открити от лекар интернист или други специалисти. Те изискват по-голяма експертиза и опит при хематологичната диагностика и лечение.

Още полезна информация за трансплантация на костен мозък:

Вижте нашето видео за програмата по трансплантация на костен мозък.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти