Хематологична онкология

Сподели [social_share/]

Хематологична онкология

Основно място в дейността на отделението по хематологична онкология заема диагностиката и лечението на пациенти със заболявания като анемия, кръвоизливи и тромбоза, лечение на пациенти с онкохематологични заболявания като левкемия, лимфом, миелома, както и лечение на миелопролиферативни нарушения при пациенти в напреднала възраст. Също така насърчаваме прилагането на трансплантация на костен мозък за лечение на някои нехаматологични видове рак и имунни заболявания.

Програмата за хематологична онкология и трансплантация на костен мозък стартира през 2010 г. и вече се ползва с висока оценка. Извършват се средно 250 трансплантации на година.

Отделението приема заявления и участва активно в процесите на трансплантация на костен мозък. Разглеждаме случаите на кръвни смущения, които са открити от лекар интернист или други специалисти, но които изискват по-голяма експертиза и опит при хематологичната диагностика и лечение.

Спазвайки основния принцип на нашия Център – прилагане на мултидисциплинарен подход, ние работим съвместно с колегите от отделението по вътрешна медицина. По този начин използваме широк спектър от технологии, с които да планираме и поставим прецизна диагноза и съответно да осигурим най-доброто лечение за пациентите.

Чрез периодични обучения екипът в отделението по хематологична онкология непрекъснато подобрява знанията и уменията си, усвоява и прилага иновативни подходи с цел да повиши функционалния капацитет на пациентите и да улесни ежедневните им навици.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.