Хематологична онкология

Основно място в дейността на отделението по хематологична онкология заема диагностиката и лечението на пациенти със заболявания като анемия, кръвоизливи и тромбоза. Както и лечение на пациенти с онкохематологични заболявания:

  • левкемия, лимфом;
  • миелома;
  • както и лечение на миелопролиферативни нарушения при пациенти в напреднала възраст;

Също така насърчаваме прилагането на трансплантация на костен мозък за лечение на някои нехаматологични видове рак и имунни заболявания.

Програмата за хематологична онкология и трансплантация на костен мозък стартира през 2010 г. и вече се ползва с висока оценка. Извършват се средно 250 трансплантации на година.

Отделението приема заявления и участва активно в процесите на трансплантация на костен мозък. Разглеждаме случаите на кръвни смущения, които са открити от лекар интернист или други специалисти. Но които изискват по-голяма експертиза и опит при хематологичната диагностика и лечение.

Спазвайки основния принцип на нашия Център – прилагане на мултидисциплинарен подход, ние работим съвместно с колегите от отделението по вътрешна медицина. По този начин използваме широк спектър от технологии, с които да планираме и поставим прецизна диагноза и съответно да осигурим най-доброто лечение за пациентите.

Чрез периодични обучения екипът в отделението по хематологична онкология непрекъснато подобрява знанията и уменията си, усвоява и прилага иновативни подходи с цел да повиши функционалния капацитет на пациентите и да улесни ежедневните им навици.

Доктори специалисти