Терапия PIPAC (аерозолна химиотерапия)

Терапия PIPAC за пациентите в терминален стадий на рак на перитонеума

Tерапия PIPAC (интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане) и терапия HIPEC (хипертермична интраабдоминална химиотерапия) се прилагат на пациентите в терминален стадий на рак на перитонеума.

хирургия в Анадолу Медицински Център

Как се прилага терапия PIPAC?

На първо място във всички установени туморни зони в корема се извършва радикална и сложна операция (циторедуктивна хирургия). След което, преди още пациента да е излязял от анестезия, се прилага PIPAC.

При терапия по метода PIPAC химиотерапевтикът се впръсква в коремната кухина под формата на аерозол в продължение на половин час. Извършва се само заедно с лапароскопия (без отворена хирургия), в операционната зала под обща анестезия).

Какъв е ефекта от терапия PIPAC?

Вътрешнокоремната аерозолна химиотерапия под налягане се прилага с цел удължаване на живота и увеличаване на комфорта на живот при лечение на пациенти в терминален стадий на рак, или при които хипертермичната интраперитонеална химиотерапия (HIPEC) не е възможна.

Макар принципно това да се възприема за палиативно лечение, e възможно да се излекува рак на перитонеума с комбинация от методи. На първо място се прави циторедуктивна хирургия, съчетана с PIPAC терапия. Когато вследствие на PIPAC настъпи регресиране на метастазите, се прилага HIPEC за пълно унищожаване на остатъчните микроскопични метастази. В този смисъл методът PIPAC може да бъде окачествен като „скрито оръжие“.

Какви за успехите от прилагане на PIPAC?

Прилагането на циторедуктивна хирургия + HIPEC или PIPAC + системна химиотерапия е единственото лечение, което удължава с 40-50% шанса за живот на пациенти с рак на органите в коремната област, в последен стадий на заболяване. На практика рака при някои пациенти се овладява и състоянието им се следи в продължение на 7-8 години. При липса на усложнения, след провеждане на хипертермична химиотерапия не се наблюдава влошаване на качеството на живот у пациентите. Те продължават със системното си лечение, след консултации с медицински онколог.

Изключително важно е лечението на пациенти с рак на перитонеума да се извършва в специализирани центрове от опитни специалисти и прилагане на мултидисциплинарен подход.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти