Център по урологична онкология

Специализиран център по урологична онкология

В специализирания Център по урологична онкология се прилага мултидисциплинарен подход в лечението на всеки пациент.

урология в Анадолу Медицински Център

урология в Анадолу Медицински Център

 

В урологична онкология опитните специалисти изцяло се посвещават на диагностиката и лечението на:

Процедурите, в които се специализира Центъра по урологична онкология са:

Диагностика и лечение на рак на простатата

Рак на простатата е втория по разпространение вид рак при мъжете. Засяга предимно мъжете след 50 годишна възраст. С цел ранна диагностика и лечение се препоръчва ежегодния скрининг да започне след 40 годишна възраст. За целта се прави дигитално ректално туширане (DRE) и кръвен тест за измерване на нивата на простатен специфичен антиген (PSA).

 • Биопсия на простатата: Пациенти с подозрителни резултати и PSA стойности се подлагат на трансректална биопсия на простатата под обща упойка в деня на хирургичните услуги. Центърът разполага със съвременния апарат за таргетирана диагностика MR-TRUS Fusion. Той открива успешно огнищата на рак на простатата и взима биопсия от тези места с точност до милиметър.
 • Роботизирана радикална простатектомия: Пациентите, диагностицирани след патологични прегледи, с рак на простатата се лекуват чрез радикална простатектомия. При нея се  използва роботизираната хирургична система „да Винчи“. По този начин отстраняването на простатната жлеза и някои от околните тъкани е максимално прецизна и щадяща пациента процедура.
 • Отворена хирургия: Традиционната хирургична операция може се прилага при пациенти, които не са подходящи за роботизирана хирургия.
 • Хормонална терапия и радиационна терапия: Хормоналната терапия и лъчелечението водят до успешни резултати при пациенти с локално напреднал рак на простатата или които не са подходящи за операция.
 • Други терапии: При широко разпространено метастатично заболяване се използват:
  • хирургическа орхидектомия (отстраняване на тестисите);
  • медицинска (хормонална) кастрация;
  • химиотерапия.

Диагностика и лечение на рак на пикочния мехур

При този вид рак, първият признак е кърв в урината. Повечето ракови заболявания на пикочния мехур се диагностицират на ранен етап и са склонни да се повтарят често и да се развиват, ако не се лекуват. При пациенти с кърв в урината, пикочният мехур се изследва за тумор с помощта на цистоскопия.

 • Трансуретрална резекция на тумор на пикочния мехур (TUR-MB): Ако се открие тумор, се извършва трансуретрална резекция на тумора на пикочния мехур (TUR-BT), като се използва ендоскопски метод.
 • Химиотерапия: За да се предотвратят повърхностни тумори на пикочния мехур, като допълнително лечение може да се приложи еднократно третиране с химиотерапевтични лекарства в пикочния мехур.
 • Цистископия: Според резултатите от патологията, пациентите с тумори, ограничени до повърхността, се проверяват веднъж на всеки 3 месеца с помощта на цистоскопия.
 • Радикална цистектомия: Ако в резултат на патологични прегледи се открие мускулен инвазивен карцином на пикочния мехур, може да се наложи да се премахнат тазовите лимфни възли и да се направи нов пикочен мехур от тънките черва. Известна като радикална цистектомия, тази операция може да се извърши с помощта на роботизирана или отворена операция.
 • Други терапии: Пациентите, които не са подходящи за операция, трябва да бъдат лекувани с комбинация от лъчетерапия и химиотерапия. В случай на широко разпространено метастазно заболяване, след цистектомия се използва химиотерапия.

Диагностика и лечение на рак на тестисите

Туморите на тестисите се наблюдават при млади мъже в репродуктивна възраст и могат да се лекуват при високи стойности с подходящи животоспасяващи терапии.

 • Ингвинална орхиектомия: В случай на подозрение за тумор при пациенти с тестикуларна маса, незабавно се планира хирургична операция и тестиса с тумор незабавно се отстранява чрез ингвинална орхиектомия. След това цялото тяло се сканира с компютърна томография (CT). При проследяване на лечението се използват серумните нива на BHCG, AFP и LDH като туморни маркери. Тъй като тестикуларните тумори имат различно поведение според техните патологични структури, подходите за мониторинг и лечение се определят специфично за всеки пациентски случай.
 • Репероперитонеална дисекция на лимфни възли (RPLND): При пациенти с метастази в лимфните възли около аортата и горната куха вена (вена кава) в ретроперитонеалното пространство тези туморни тъкани се отстраняват напълно чрез дисекция на лимфни възли.
 • Други терапии: Според резултатите от патологичните изследвания пациентите може да се наложи да приемат допълнителна химиотерапия и лъчетерапия.

Свържете се с нас чрез формата за безплатно второ медицинско мнение. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти