Онкологична хирургия

В работата си екипът на онкологична хирургия към Анадолу Медицински Център е възприел като начин на работа мултидисциплинарния подход за третиране на ракови заболявания. Всички системи на организма се влияят една от друга по много и различни начини, поради което предлагането на интегрирани грижи е основен принцип за нас.

Индивидуалният план за лечение, който се изготвя след среща между:

  • патолог;
  • рентгенолог;
  • специалист по нуклеарна медицина;
  • медицински онколог;
  • радиоонколог и хирург;

В отделението за онкологична хирургия това се определя спрямо локализацията на тумора, вида и стадия на заболяването. Също както и от общото здравословно състояние на пациента.

Мултидисциплинарният екип включва специалисти от следните отделения:

 • Медицинска онкология
 • Радиационна онкология
 • Детска онкология
 • Мускулно-скелетна радиология
 • Неврорадиология
 • Обща хирургия
 • Патология
 • Невропатология
При лечение на рак отделението по Онкологична хирургия изпълнява успешно както радикални операции, така и минимално инвазивни хирургични процедури.

Звената, които са ангажирани при лечение на рак, са:

 • Обща хирургия. В отделението е специализирано в оперативното лечение на три основни системи: ендокринна система, включително хирургия на щитовидната жлеза и минимално инвазивна хирургия на надбъбречните жлези при наличие на тумори. Второ – оперативно лечение на гастроинтестинални тумори, лапароскопски операции на тумори в дебелото черво и ректума, както и рак на стомаха. Трето – лечение на тумори на черния дроб, панкреаса и жлъчната система. Освен стандартните операции, лекарите предлагат и минимално инвазивни алтернативи за пациенти с рак на жлъчката и някои чернодробни тумори.
 • Онкоортопедия. В центърът по онкоортопедия осигурява най-ефикасните терапии за третиране на костна саркома и саркома на меките тъкани. Злокачествените костни тумори включват:
  • остеосаркома;
  • саркома на Юинг;
  • хондросарком;
  • фибросарком;
  • метастатичен карцином;
  • миелома и други метастатични костни тумори.
Лекарите в Центъра имат огромен опит с редки и тежки форми на остеосаркома, които изискват специфични хирургични процедури като например хирургия за запазване на крайник и ротационна пластика.
 • Онкогинекология. Специалистите в отделението по гинекология и онкогинекология лекуват успешно всички видове злокачествени образувания като рак на шийката, рак на яйчниците, рак на матката, рак на вулвата, рак на вагината свързани с бременността трофобластни тумори.

При ранна фаза на заболяване, в случаите на ендометриален карцином и рак на шийката на матката, се прави лапароскопска операция, която и е по-безболезнена и позволява по-бързо възстановяване.

Благодарение на модерната технологична инфраструктура на Анадолу Медицински Център всички предоперативни радиологични образни изследвания могат да се разглеждат от хирурга и радиолога по време на операцията.

Решенията по следоперативното лечение се вземат въз основа на редовните онкологичните срещи с участието на специалисти от различни области като радиационна онкология, медицинска онкология, радиология и патология.

 • Онкология уши, нос и гърло.  Отделението по уши, нос и гърло извършва хирургични операции на доброкачествени и злокачествени тумори в зоната на главата и шията. Тук се включват широка гама онкологични операции като микроларингеална ендоскопия за запазване на орган в ранен стадий на карцином на ларинкса и техники като частична или пълна ларингектомия с или без разрез на шията при особено агресивни злокачествени образувания на ларинкса. .

Отделението работи в сътрудничество с други отделения по няколко типа тумори в черепа – тумор на гломус югуларе, тумори в слуховия апарат или карциноми в темпоралните кости.

В отделението могат да се оперират трудни за хирургично отстраняване тумори благодарение на навигационните системи – тумори на слюнчените жлези и особено паротидни тумори, тумори на параназалните синуси

Екипът от хирурзи има огромен опит не само при отстраняването на тумори, но и при сложни реконструктивни интервенции.
 • Неврохирургия. Световната статистика показва, че 20-25% от пациентите с рак имат метастази в главния или гръбначния мозък. Отделението по неврохирургия лекува пациенти с невро-онкологични заболявания като мозъчни тумори, тумори на гръбнака, тумори на периферната нервна система, тумори на гръбначния мозък. Доброкачествените мозъчни тумори включват аденом на хипофизата, акустичен неврином и менингиома. Злокачествените тумори, които най-често налагат хирургична намеса, са глиоми и метастатични лезии. Туморите на гръбнака са основно метастатични тумори. Те често са придружени със силни болки и се налага спешно лечение. Туморите на периферните нерви и гръбначния мозък причиняват болки и слабост у пациента.

За лечение се използват технологии като невро-навигация, радиохирургия Кибернож, дигитална ангиография, магнитен резонанс и компютърна томография, стереотактична безрамкова биопсия, видео ЕЕГ мониторинг, мозъчно картографиране и др.

Модерната апаратура, иновативните технологии и огромния опит на специалистите гарантират високо качество на лечението на пациентите с мозъчни и гръбначни тумори.

 • Други отделения. Освен операции при рак на бъбреците, рак на тестисите, екипът от хирурзи уролози прави и други сложни операции при ракови образувания на урологичния тракт.

Екипът има опит и в хирургичното лечение на меланома, най-често срещаният рак на кожата.