Лъчетерапия (радиационна онкология)

Лъчетерапия

Лъчетерапия е прецизен метод за лечение на рак в отделението по Радиационна онкология.

лъчетерапия в Анадолу Медицински Център

 

Методите на лечение в радиационната онкология носят популярното наименование лъчетерапия. Специалността включва радиотерапия и радиохирургия, които използват високи дози радиация, насочени прецизно към туморните клетки.

Приложения на радиационната онкология

С методите на радиационната онкология се унищожава или спира размножаването на раковите клетки. Лъчетерапия може да се прави:

 • агресивно – радиохирургия;
 • адювантно – лечение, което съпътства основното лечение преди, след или по време на основния метод на лечение
 • палиативно лечение – радиотерапия за контрол на заболяването или облекчаване на болката и симптомите
 • превантивно – радиотерапия с цел минимизиране на риска от разрастване или размножаване на тумора.

Формата на лечение зависи от много фактори като възраст, общо състояние на пациента, вид и стадия на рака.

Лечение с лъчетерапия

Радиационната онкология прилага йонизиращо лъчение като част от лечението на рак с цел контролиране на злокачествените клетки. Със съвременните апарати лъчетерапия може да се приложи при почти всеки вид рак, в почти всяка част на тялото. Преценката за прилагане на този метод на лечение се взема от мултидисциплинарен екип лекари за всеки отделен пациент. С методите на радиационната онкология успешно се лекуват:

 • мозъчни тумори
 • тумори в областта на главата и шията
 • рак на гърдата
 • рак на белия дроб
 • рак на кожата
 • рак на панкреаса
 • рак на черния дроб
 • рак на надбъбречните жлези
 • рак на шийката на матката
 • рак на простатата
 • повърхностни и дълбоки тумори в други органи на човека.

Модерни технологии за лъчетерапия

Съвременните технологии в областта на радиационната онкология са толкова напреднали, че радиационния лъч може да се калибрира така, че да отговаря на формата на тумора и да достигне целта си с висока степен на прецизност и интензитет.

Основната цел на технологиите, използвани за лъчетерапия, е да поставят тумора под контрол, като същевременно предпазват органите, които са близо до тумора. Високата доза радиация убива туморните клетки и предпазва от последващо разрастване и делене. Дори и някои от съседните клетки да бъдат повлияни, те се възстановят, благодарение на своя специален механизъм, какъвто туморните клетки не притежават.

Триизмерна конформна лъчетерапия (3DCRT)

3Д конформната лъчетерапия позволява на лекарите да визуализират туморното образувание триизмерно и с по-голяма прецизност, отколкото при конвенционалното лъчелечение, като при лъчението се щадят околните здрави тъкани.

Модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT)

При модулираното по интензитет лъчелечение до тумора достига постепенно увеличаваща се доза радиация като прецизно се прилагат множество лъчи под различни ъгли с различен интензитет. За целта се използват сложни компютърни изчисления на дозата. Този метод позволява лъчът да приеме точно формата на тумора, без да засяга околната здрава тъкан.

Стереотактична радиохирургия

Стереотактичната радиохирургия е метод за унищожаване на тумори чрез радиация. С успехите на приложението, доби популярност с името на апаратурата Кибернож. Най-ефективното облъчване на туморите е възможно чрез източник на високо енергийна радиация и триизмерна локализация под формата на кръстосан огън. Така тумора се атакува агресивно с максимална доза, а околните тъкани се третират с по-ниски щадящи дози. Обикновено се извършва в един или няколко сесии и може да доведе до бързи резултати при някои тумори, подобно на хирургическите операции в тази област.

Специалисти и екипи по радиационна онкология

Като дисциплина радиационната онкология е фокусирана върху третиране на раковите заболявания и поведението на туморите и е свързана със задълбочени изследвания и обучение.

В отделението по радиационна онкология работят изключително опитни и отлично обучени специалисти, способни да прилагат и следват най-модерните технологии в света. Екипът се състои от трима лекари, трима физици, един дозиметрист и седем техници и екип от медицински сестри, специализирани в радиационната онкология. На тяхно разположение са най-съвременните технологични платформи за лъчетерапия, радиохирургия и томотерапия, като:

Благодарение на знанията и опита на специалистите, модерната апаратура и сътрудничеството с Медицинския институт Джон Хопкинс, екипът на отделението по Радиационна онкология предлага на своите пациенти здравно обслужване на равнището на световните стандарти.

Успешните клинични резултати в лечението на рак изискват комбинация от методи като хирургия, лъчетерапия, химиотерапия, таргетна терапия, хормонална терапия, имунотерапия и генна терапия.

Повече за методите, процеса, режима по време на лечение и страничните ефекти и грижите за възстановяване може да прочетете тук.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти