Нуклеарна медицина

Основна задача на отделението по Нуклеарна медицина към Анадолу Медицински Център е да определя дали костите и органите (например сърце, бъбреци, черен дроб, щитовидна жлеза и мозък) функционират нормално и дали е налице рак, инфекция или травма.

Изследванията, провеждани в отделението, са с висока чувствителност по отношение на аномалии в структурата или функциите на даден орган. Те представляват неотменим компонент от грижата за пациента и се прилагат при диагностицирането на тежки заболявания, предлагат варианти за тяхното лечение и предотвратяват развитието им. Благодарение на изследванията с най-съвременната специализирана апаратура, заболяванията се откриват в много ранен стадий, преди да бъдат установени с други диагностични методи. Третирането на заболяването в ранен стадий значително подобрява прогнозата за лечението.

Процедурата в отделението по нуклеарна медицина е безопасна, ефикасна и безболезнена. Преди началото на изследването, през устата или венозно, се приема медикамент, съдържащ радиоактивен материал (радиоизотоп). Непосредствено или след кратко изчакване се получават изображения на тялото. Тази процедура се нарича сцинтиграфия. Чрез наблюдението на придвижването или разпространението на радиоактивния медикамент може да се получи жизнено важна информация. Материалите от диагностичните изследвания се оценяват от специалисти по нуклеарна медицина и резултатите са готови на следващия ден.

Отделението по нуклеарна медицина към Анадолу Медицински Център разполага с модерно оборудване и осигурява услуги на световно ниво.

 • Позитронна томография и компютърна томография – едни от най-модерните методи за образна диагностика, които се ползват за диагностика и наблюдение на лечението на почти всички видове рак, сърдечносъдови заболявания и някои болести на мозъка.
 • SPECT камера
 • Измерване на плътността на костите (DEXA)
 • “Гама сонда,” която може да се ползва в хирургията
 • Диагностика на локална инфекция – изследване за проследяване на левкоцити

Областите на приложение на изследванията в отделението по нуклеарна медицина са:

Неврологични заболявания:

 • Диагностика на инсулт (ранен стадий)
 • Диагностика на Алцхаймер
 • Оценка на каротидна артерия преди операция
 • Определяне огнище на епилепсия
 • Оценка на състоянието след травма на главата

Онкологични заболявания:

 • Определяне на местоположението на тумор
 • Определяне стадия на тумор
 • Оценка на реакция на лечение
 • Определяне на местоположението на метастазите
 • Лечение на болка в костите поради рак

В ортопедията:

 • Откриване на скрити наранявания на костите, спортни наранявания
 • Диагностициране на костни възпаления (остеомиелит)
 • Диагностика на ставни заболявания и стадий на развитието им
 • Определяне на местоположение на биопсия в тумори
 • Определяне на разпространението на определени типове тумори

Бъбречни заболявания:

 • Диагностика на уринарен тракт
 • Диагностика на високо кръвно налягане поради стесняване на кръвоносни съдове в бъбреците
 • Оценка на приноса на двата бъбрека към общата функция
 • Оценка на бъбрек от донор
 • Диагностика на бъбречна инфекция (пиелонефрит)
 • Диагностика на наранявания на бъбрека

Коронарни заболявания:

 • Диагностика на коронарна болест
 • Оценка на ефикасността на байпас операция
 • Оценка на ефикасността на лечението на конгестивна сърдечна недостатъчност
 • Диагностика на дясна коронарна инсуфициенция
 • Оценка на донорско сърце
 • Подбор на пациенти за байпас или ангиопластика
 • Оценка на сърдечния риск при пациенти, които ще се подложат на операция, по друга причина
 • Наблюдаване на степента, до която химиотерапията е вредна за сърцето
 • Количествени оценки на шънтове
 • Диагностика на инфаркт преди ензимни промени

Белодробни заболявания:

 • Диагностика на белодробен емболизъм
 • Оценка на донорски бял дроб

Други приложения:

 • Диагностика и лечение на хипертироидизъм (болест на Грейвс)
 • Диагностика на жлъчна инфекция (остър холецистит)
 • Идентификация на местоположението на скрита инфекция
 • Диагностика на остро гастроинтестинално кървене
 • Диференциална диагностика на болести на тестисите

Доктори специалисти