Диагностика и образна диагностика

Анадолу Медицински Център прилага най-съвременните методи за диагностика.

образна диагностика в Анадолу Медицински Център

образна диагностика в Анадолу Медицински Център

 

С оглед най-ефикасно лечение на пациентите се извъшват клинични, генетични, микробиологични и патологични изследвания и образна диагностика с последно поколение апарати. Световните знания и постижения в нуклеарна медицина и радиология, намират непосредствено приложение в извършването на образна диагностика.

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория е създадена с цел да осигури качествени лабораторни услуги в съответствие с международните стандарти. Лабораторията е разделена на главна и сателитна. В главната лаборатория се правят:

  • биохимични, хематологични, ендокринни изследвания
  • мониторинг на медикаменти, туморни маркери, скринингови изследвания
  • ин-виво стимулация-супресия.

В сателитните клинични лаборатории се извършват рутинни и спешни изследвания.

Медицинска генетика

Медицинската генетика има за цел да проследи генетичната същност на наследствените болести, наследствените предразположения към заболявания и човешката патология. Специалистите ни проучват фамилната история на пациентите, планират изследвания за диагностика, поставят диагнози, правят оценка на резултатите и провеждат консултации. Генетичната консултация е услуга, предоставяна на пациенти, с цел да бъде обяснен риска за техните деца и роднини от първа и втора степен за евентуални бъдещи предразположения към заболявания.

Микробиология

В отделението по микробиология се изследват болестотворни микроорганизми, причинители на инфекции. Също така определяне на чувствителността им към антибакериални средства и препоръчване на медикаменти с цел подходящо лечение и защита от заразяване. Микробиологията се състои от четири подкатегории – клинична бактериология, клинична вирусология, микология и паразитология. Като всяка една от тях се занимава с различно действащи микроорганизми.

Нуклеарна медицина

В отделението по нулеарна медицина специалистите определят дали костите и органите, например сърце, бъбреци, черен дроб, щитовидна жлеза функционират нормално и дали е налице рак, инфекция или травма. Позитронната томография/компютърна томография е най-бързата и прецизна апаратура за диагностика и наблюдение на рак.

Патология

Отделението по патология работи в направленията хирургична патология, цитопатология и при необходимост извършва и аутопсии, Специалистите предоставя устни доклади на лекуващия лекар за резултатите от биопсии на пациенти с рак, без да се чака изготвяне на писмен доклад. По този начин се намалява времето за изчакване на резултатите и се дава възможност необходимото лечение да започне незабавно.

Радиология

В отделението по радиология нашите специалисти работят с най-модерната и съвременна апаратура, чрез която събират медицинска информация, необходима за  диагностика и лечение на различни заболявания. Процедурите, които се извършват в отделението по радиология са:

  • ултразвукови изследвания
  • компютърната томография (КТ)
  • ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
  • каутеризация на кисти, абсцеси, жлъчни канали и тумори
  • минимално инвазивни процедури
  • поставяне на стент
  • емболизация, химиоемболизация и др.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти