Радиоемболизация

Радиоемболизация

Радиоемболизация е уникален локален метод за лечение на рак на черния дроб, който се осъществява посредством микросфери, съдържащи радиоактивен изотоп (микросфери с итрий 90).

интервенционална радиология в Анадолу Медицински Център

Процедурата е локална – лечението се прилага директно върху злокачествената тъкан. Радиоемболизацията предпазва останалите органи, а най-голямото й предимство е, че не причинява системни странични ефекти. Може да се извърши в амбулаторни условия, а по време на изпълнението й не се налага прием на аналгетици или други медикаменти.

Кои заболявания се лекуват с радиоемболизация?

Прилага за лечение на рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином, холангиокарцином). Освен това, процедурата често се провежда при наличие на чернодробни метастази (от дебело черво, гърди, меланома и др.), които не могат да бъдат оперирани. Обикновено се прилага при наличие на метастази със слабо или нулево повлияване от проведената системна химиотерапия, но може да служи и като лечение, съпътстващо системната химиотерапия. При подобни случаи радиемболизацията понякога е първият избор на лекуващите.

Тя е уместна, когато хемоемболизацията е неподходяща или опасна, например при пациенти с тромбоза, по-големи злокачествени образувания, пациенти на „спасителна” терапия и др. Трябва да споменем и че процедурата може да се извърши като подготовка за хирургично лечение, а в отделни случаи благодарение на нея пациентите дори може да станат подходящи за оперативна намеса или трансплантация. Научните изследвания потвърждават ефективността на процедурата. Тя доказано удължава преживяемостта на пациентите и повишава качеството им на живот.

Как се извършва радиоемболизация?

На първо място се извършва пунктиране на слабинен кръвоносен съд. За навигация в кръвоносните съдове се използват дълги и тънки пластмасови тръбички, наречени катетри. Процедурата се извършва под контрола на специален рентгенов апарат (ангиограф). Катетрите се придвижват до кръвоносните съдове в черния дроб, които снабдяват туморните образувания.

След това през катетрите лекарят инжектира микросфери с размер 20-30 микрона, съдържащи радиоактивен изотоп. Тези микросфери са пълни с Итрий 90 – радионуклид, излъчващ радиация от бета-частици, която прониква в тъканта на около 11 мм. Така в чернодробния тумор се внася прицелна радиация, а околните здрави тъкани остават незасегнати.

Кой извършва радиоемболизация?

Радиоемболизация се извършва от специално обучени интервенционални радиолози, специализирали в съответната област. Те притежават международни квалификации (напр. от CIRSE/ Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe/Европейска асоциация на сърдечно-съдовите и интервенционалните радиолози).

Във всички етапи на процедурата участва и специалист по нуклеарна медицина, който има водеща роля за определянето на безопасна доза радиация.

Какви рискове крие този метод?

Съществуват известни рискове, свързани ангиографията като кървене в слабинната област, тромби и инфекции. Другите възможни рискове са от стомашна язва, увреждане на панкреаса, възпаление на черния дроб, развиване на чернодробен абсцес и чернодробна недостатъчност. Състоянията, които налагат хоспитализация, настъпват рядко (по-малко от 9% от случаите), особено при работа на опитни интервенционални радиолози.

Какви са шансовете за успех?

До 70-95% от пациентите с различни видове рак на черния дроб реагират положително на този метод на лечение. Все пак радиоемболизацията е способ за прилагане на лечение, а не гарантиран лек. Много научни изследвания доказват, че тя удължава преживяемостта и подобрява качеството на живот. Радиоемболизацията подчертано превъзхожда най-добрите методи за поддържащо лечение. Крайният клиничен резултат в голяма степен зависи от стадия на заболяването и общото състояние на пациента.

Често задавани въпроси относно процедурата по радиоемболизация:

Подходящ ли съм за радиоемболизация?

Преценка и решение

Преценка дали лечението с радиоемболизация е подходящо за вас се прави след като се вземат предвид резултатите от образните изследвания на чернодробния тумор (КТ, ЯМР, ПЕТ-КТ и др.), резултатите от лабораторните изследвания, състоянието на пациента и останалите медикаменти, които сте приемали.

Решението за радиоемболизация се взима след обсъждане на лекарите в онкологичната комисия, съставена от специалисти в различни области, в която участва и вашият онколог.

Противопоказания

Лечението с радиоемболизация не е подходящо за пациенти на легло, пациенти с прогнозиран кратък период на преживяемост, със сериозно увреждане на черния дроб или пациенти, при които туморът е обхванал повече от 70% от дроба.

Как да се подготвя за радиоемболизация?

Консултация

Най-напред ще посетите за консултация кабинета на интервенционалния радиолог, който ще извършва процедурата. Необходимо е да му представите подробна анамнеза и да го информирате за медикаментите, които приемате в момента (дори и билкови добавки), както и за евентуални алергии, които са ви известни. Възможно е той да ви посъветва да преустановите приема на някои от медикаментите (напр. антикоагуланти) за известен период от време. Жените трябва да информират лекаря си, ако има вероятност да са бременни.

Съвместяване с друго лечение на рак

В определени случаи може да се наложи да се преустанови химиотерапията за няколко седмици. Съществуват и процедури по радиоемболизация, които се провеждат едновременно с химиотерапия. Възможно е чрез радиоемболизация размерът на чернодробния карцином да се намали и той да стане подходящ за хирургия.

Подготовка

Най-малко 6-8 часа преди процедурата не трябва да приемате храна.

Колко време трае процедурата?

Процедурата се извършва на два етапа през 7 до 10 дни.

Първи етап

При първия етап се прави ангиография с цел визуализиране на кръвоносните съдове, а през катетъра се инжектира маркер изотоп, за да се изчисли точната доза за ефикасно лечение, така че да не се образуват вредни утаявания извън тумора. Този етап може да се разглежда като симулация на процедурата.

Втори етап

На втория етап се прави ангиография, при която се инжектира изчислената доза итрий 90 за оптимален резултат от този вид лечение. Ангиографията и нуклеарната визуализация траят 2-3 часа.

Пациентът може да се прибере вкъщи 4 до 6 часа след процедурите, така че в повечето случаи е достатъчен един ден болничен престой. Някои пациенти могат да бъдат изписани и на същия ден без да се налага хоспитализация.

Как ще се чувствам по време и след процедурата?

По време на процедурата

Процедурата обикновено се извършва под местна упойка. Ще лежите неподвижно по гръб на масата за ангиография. Подтискането на болката е част от дейностите по процедурата. Ще ви бъде осигурена комфортна среда.

Непосредствено след процедурата

Непосредствено след процедурата не се очаква да се появят оплаквания. Повечето пациенти се чувстват добре.

Можете да използвате градския транспорт и да контактувате с хората вкъщи и навън. Радиацията, която ще се излъчва от вас, ще е с пренебрежимо ниски нива и няма да навреди на никого. Малки количества радиация обаче ще се съдържат в урината и телесните ви течности, но не е необходимо да предприемате допълнителни мерки, освен да поддържате тоалетната чиста.

Период на възстановяване

Пациентите обикновено се връщат към нормалния си ритъм на живот ден-два след процедурата. Оплаквания като умора, загуба на апетит и гадене, които може да се наблюдават през първите две седмици, постепенно отшумяват. Тези симптоми не се появяват при всички пациенти, а сериозността им варира при различните хора, като овладяването става с обикновени лекарства. Няма да изпитвате системни странични ефекти като при системната химиотерапия.

Как се проследява състоянието на пациента след радиоемболизация?

Контролни изследвания

  • Назначават се кръвни изследвания на 2-та и на 4-та седмица след процедурата. Резултатите се съобщават на вашия лекар и в края на четвъртата седмица се планира рутинна визита.
  • Кръвните изследвания се повтарят след 3 месеца заедно с ПЕТ-КТ, ЯМР или КТ по време на рутинна визита при вашия лекар.
  • Контролни образни изследвания се правят на 3-ия, на 6-ия и на 12-ия месец след процедурата.

Повторно лечение с радиоемболизация

Ако е необходимо, лечението с този метод може да се повтори. Радиоемболизация се прилага два пъти най-вече при злокачествени образувания, които засягат и двата дяла на черния дроб.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.