Скрининг на начина на живот

Скрининг на начина на живот

Профилактичен преглед за тютюнопушачите

За изследване на негативните ефекти върху организма, причинени от тези продукти е създаден панел „Скрининг за употребяващите тютюн и тютюневи изделия“. Този панел включва радиологични изследвания като „Компютърна торакална томография“, Коронарна калциева оценка, „Каротиден доплер УЗИ“. В допълнение към тях се осъществява тест за белодробната функция и преглед на гръдните заболявания. По този начин се цели създаване на панел, който да изследва не само канцерогенните или атеросклеротични ефекти свързани с тютюнопушенето, но и степента, до която то уврежда белодробните функции. Този панел може да бъде използван в допълнение към другите основни програми за профилактичен преглед (Check Up) или може да се приложи самостоятелно за тези, които просто искат да научат негативните ефекти на тютюнопушенето.

Хранителни и диетични навици

Храненето е поведение, което трябва да се прави съзнателно, с цел необходимите за тялото хранителните вещества да се приемат в достатъчни количества и в подходящото време, за да се защити здравето и да се подобри качеството на живот. Индивидуалната терапия с медицинско хранене е важна подкрепа за възстановяване при различни диагностицирани заболявания. Пациентите, на които се прави профилактичен преглед (Check Up) получават и хранителни препоръки, съответстващи на резултатите на прегледа и това допринася за повишаване на качеството им на живот.

В рамките на профилактичния преглед (Check Up) в Клиниката по хранене и диета се прави анализ. Лекарят оценява пациента в резултат на прегледа, диагностиката и определените планове за лечение. Анализаторът на тялото измерва стойностите на теглото, мазнините, мускулите и водата. Получава се анамнезата за диетата, физическата активност и начина на живот на пациента. С цялата тази информация се предлагат персонализирани препоръки за хранене.

Anti-aging и оценка на имунната система

Панелът Anti-aging и оценка на имунната система може да се получи в допълнение към пакетите за основен профилактичен преглед (Check Up). В следствие на по-подробните анализи, освен за основните витамини и минерали, в тези пакети е възможно да се получи информация за антиоксидантния капацитет на тялото и състоянието на имунната система. Липсващите антиоксиданти, минерали и витамини се определят в резултат на интервюто за профилактичен преглед и в рамките на програмата се прави план как да се попълнят и как да се използват поддържащи лекарства. По този начин се цели по-здрав метаболизъм и имунна система. Цели се минимизиране на щетите върху тялото ни, причинени от стрес, замърсяване на околната среда, хроничните заболявания и вредните навици.

Пълният списък програми за профилактичен преглед и тяхното съдържание можете да намерите тук: CHECK-UP-BG

Доктори специалисти