Клинична лаборатория

Сподели [social_share/]

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория към Анадолу Медицински Център е създадена да осигури на всички пациенти качествени лабораторни услуги в съответствие с международните стандарти.

В главната клинична лаборатория на болницата се правят редица изследвания, включително биохимични, хематологични, ендокринни, мониторинг на медикаменти, туморни маркери, скринингови изследвания и in vivo стимулация-супресия. Главната лаборатория работи денонощно всеки ден. В сателитните клинични лаборатории се извършват само рутинни и спешни изследвания, а образците, взети за по-сложни анализи, се транспортират при подходящи условия до главната лаборатория. Непрекъснато се увеличават типовете изследвания, а сътрудничеството с национални и международни акредитирани референтни лаборатории ни дава възможност да предлагаме на пациентите изчерпателен списък от изследвания, включително и генетични.

Лабораторните изследвания се правят по различни причини като скрининг и диагностика

Като определяне и наблюдение на лечебния процес, както и на хода на заболяването. Днес 60-70% от решенията, вземани от лекарите, се базират на резултатите от лабораторни изследвания. Ето защо, огромната отговорност на лабораторията е да предоставя прецизни и надеждни резултати. Нашата програма за вътрешен качествен контрол гарантира точните и надеждни резултати от лабораторните изследвания. Те се приемат от международни здравни заведения, благодарение на внедрените дванадесет програми за външен качествен контрол.

Лабораторните изследвания преминават през три етапа: получаване на проба за изследване, анализ на пробата и отчитане на резултатите. Лабораторията следи отблизо и използва всички технологични постижения. Тяхното внедряване в работния процес увеличава качеството на работата и намалява времето, необходимо за извършване на дадено изследване. Системата за обозначаване на пробите с бар код не позволява объркването на проби или пациенти. Интерфейс връзката между лабораторната информационна система и анализаторите съкращава времето за изследване. По този начин се намаляват служебните грешки при отчитането на резултатите. Механизмите за определяне на приоритети в информационната система на лабораторията предупреждава лаборантите, за да могат те незабавно да уведомят лекарите, когато резултатите на някой пациент са критични. Техническото оборудване непрекъснато се подновява.

Критериите, които използваме при избора на анализатори са прецизност  и надеждност на техните резултати спрямо базата данни за външен контрол на качеството на CAP (Асоциация на американските патолози). При избора на методи за изследване се ползват американските стандарти за лабораторни изследвания (CLIA).

Използването на високи технологии изисква високо квалифициран персонал. Екипът се състои от трима биохимици, завършили медицина, 1 биолог и 17 опитни лабораторни техници със специално образование. Всички техници преминават през двумесечна вътрешна програма на обучение и ориентация. Тяхното професионално развитие се поддържа чрез програма от ежемесечни семинари.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.