Химиоемболизация

Химиоемболизация

Химиоемболизация е уникален метод за едновременна емболизация и таргетна химиотерапия чрез микросфери при рак на черния дроб.

интервенционална радиология в Анадолу Медицински Център

 

Какво е химиоемболизация?

Целта на химиоемболизацията е едновременно да се блокират кръвоносните съдове, които снабдяват раковите клетки и да се въведе химиотерапевтик директно в тумора. По този начин раковите клетки не само биват лишени от енергия и хранителни вещества, а по-дълго време остават под влиянието на висока доза химиотерапия.

Това е локална процедура, което означава, че лечението се прилага директно върху злокачествената тъкан. Ето защо то е много ефикасно при почти всички видове рак на черния дроб. При него не се наблюдават системни ефекти, както като при химиотерапията.

Кои видове рак лекува?

Химиоемболизация се прилага за лечение на злокачествени образувания на черния дроб. Уместна е при първичен карцином (хепатоцелуларен карцином и холангиокарцином), чийто произход е в самия черен дроб. Също се прилага и при метастази в черния дроб от рак на дебело черво, рак на гърдата, невроендокринни тумори и др.

Процедурата е една от най-често избираните за лечение на първични тумори, които не реагират на стандартната системна химиотерапия и/или не могат да се отстранят оперативно. Може да служи и като лечение, съпътстващо системната химиотерапия. Процедурата може да се извърши като подготовка за хирургично лечение. В отделни случаи благодарение на нея пациентите може да станат подходящи за трансплантация.

Как се извършва химиоемболизация?

След пунктирането на слабинен кръвоносен съд чрез катетри се достига кръвоносните съдове, които захранват тумора. За навигация катетрите се използва специален рентгенов апарат (ангиограф). През катетрите лекарят инжектира микросфери (по-малки от 1 мм), които съдържат химиотерапевтик.

С този метод в тумора може да се въведе медикамент с концентрация 10 до 100 пъти по-висока от тази при конвенционалната системна химиотерапия. Освен това микросферите запушват снабдяващите тумора кръвоносните съдове и не му позволяват да се храни.

Кои специалисти извършват химиоемболизация?

Химиоемболизация се извършва от специално обучени интервенционални радиолози. Те са специализирали в тази област и притежават международни квалификации (напр. от CIRSE – Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe – Европейска асоциация на сърдечно-съдовите и интервенционалните радиолози).

Колко успешно е лечението с този метод?

Около 70% от пациентите с различни видове рак на черния дроб реагират положително на този метод на лечение. Много научни изследвания доказват, че се удължава преживяемостта и се подобрява качеството на живот при пациенти с рак на черния дроб. Крайният клиничен резултат в голяма степен зависи от стадия на заболяването и общото състояние на пациента.

Какви рискове крие процедурата?

Съществуват рискове, свързани ангиографията като кървене в слабинната област, тромби и инфекции. Други възможни рискове са развитие на чернодробен абсцес и чернодробна недостатъчност. Тези състояния настъпват рядко ( под 5-10%), особено в ръцете на опитни интервенционални радиолози.

Често задавани въпроси относно процедурата по химиоемболизация?

Подходящ ли съм за химиоемболизация?

Преценка и решение

Преценка дали лечението с хемоемболизация е подходящо за вас се прави след като се вземат предвид резултатите от образните изследвания на чернодробния тумор (КТ, ЯМР, ПЕТ-КТ и др.). Разглеждат се резултатите от лабораторните изследвания, състоянието на пациента и останалите медикаменти, които сте приемали.

Решението обикновено се взима след обсъждане на лекарите в онкологичната комисия, съставена от специалисти в различни области, в която участва и вашият онколог.

Протовопоказания

Лечението с хемоемболизация обаче не е подходящо за пациенти на легло, пациенти с прогнозиран кратък период на преживяемост, със сериозно увреждане на черния дроб или пациенти, при които туморът е обхванал повече от 70% от дроба.

Как да се подготвя за химиоемболизация?

Консултация

Необходимо е да проведете консултация с интервенционалния радиолог, който ще извърши процедурата. Трябва да му представите подробна анамнеза и да го информирате за медикаментите, които приемате в момента (дори и билкови добавки), както и за евентуални алергии, които са ви известни.

Възможно е той да ви посъветва да преустановите приема на някои от медикаментите (напр. антикоагуланти) за известен период от време. Жените винаги трябва да информират лекаря, при вероятност за бременност.

Съвместимост с друго лечение на рак

В определени случаи може да се наложи да се преустанови химиотерапията за няколко седмици. Съществуват и процедури по химиоемболизация, които се провеждат едновременно с химиотерапия. Възможно е след процедурата размера на тумора да се намали и той да стане възможен за опериране.

Подготовка

Най-малко 6-8 часа преди процедурата не трябва да приемате храна.

Как ще се чувствам по време и след процедурата?

По време на процедурата

Процедурата се извършва под местна или обща упойка в зависимост от състоянието на пациента, типа чернодробен карцином и използвания медикамент. Ще лежите неподвижно по гръб на масата за ангиография. Потискането на болката е част от дейностите по процедурата. Ще ви бъде осигурена по-комфортна среда. Процедурата трае около час-два.

След процедурата

Въпреки това трябва да останете в болницата един, в по-редки случаи два дни, за да ви се дават превантивни антибиотици. По време на престоя ви в болницата, ако се появят оплаквания като болка, гадене и повръщане, ще получите лекарства.

Период на възстановяване

Пациентите обикновено се връщат към нормалния си ритъм на живот ден-два след процедурата. Оплаквания като умора, загуба на апетит и гадене, които може да се наблюдават през първите две седмици, постепенно отшумяват и, ако е необходимо, може да се контролират с обикновени лекарства. Няма да изпитвате системни странични ефекти като при системната химиотерапия.

Как се проследява състоянието на пациента след химиоемболозация?

Контролни изследвания

  • Четири до шест седмици след процедурата се правят първите контролни образни изследвания с ПЕТ-КТ, ЯМР или КТ, назначават се и изследвания на кръвта.
  • Kонтролни клинични прегледи, лабораторни и образни изследвания се правят на 3-ия и на 6-ия месец.

Повторна химиоемболизация

Химиоемболизация се прилага два пъти най-вече при колоректални злокачествени образувания и злокачествени образувания, които засягат и двата дяла на черния дроб. При пациенти с хепатоцелуларен карцином процедурата може да се изпълни дори 3-4 пъти.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.