Хемоемболизация

Хемоемболизация- това е уникален метод за емболизация, който се осъществява посредством микросфери, съдържащи медикаменти за химиотерапия (напр. Доксорубицин/Doxorubicin или Иринотекан/Irinotecan). Целта е едновременно да се блокират кръвоносните съдове, които снабдяват раковите клетки (емболизация), и да се въведе химиотерапевтик директно в злокачественото образувание (химиотерапия). По този начин раковите клетки не само биват лишени от енергия и хранителни вещества, а по-дълго време остават под влиянието на висока доза химиотерапия.

Това е локална процедура, което означава, че лечението се прилага директно върху злокачествената тъкан. Ето защо то е много ефикасно при почти всички видове рак на черния дроб. При него не се наблюдават системни ефекти, както като при химиотерапията.

Кои видове рак се лекуват с хемоемболизация?

Хемоемболизацията се прилага за лечение на злокачествени образувания на черния дроб. Уместна е както при първичен карцином (хепатоцелуларен карцином и холангиокарцином), чийто произход е в самия черен дроб. Също и при вторични образувания (метастази). Те се разсейват в черния дроб от други области като дебело черво, гърди, невроендокринни тумори и др. Процедурата е една от най-често избираните за лечение на първични тумори, които не реагират на стандартната системна химиотерапия и/или не могат да се отстранят оперативно. Може да служи и като лечение, съпътстващо системната химиотерапия. Трябва да споменем и че процедурата може да се извърши като подготовка за хирургично лечение. Както и в отделни случаи благодарение на нея пациентите дори може да станат подходящи за оперативна намеса или трансплантация.

Как се извършва хемоемболизацията?

Първата стъпка е пунктирането на слабинен кръвоносен съд. За навигация в кръвоносните съдове се използват дълги и тънки пластмасови тръбички, наречени катетри. Процедурата се извършва под контрола на специален рентгенов апарат (ангиография). Посредством ангиографската техника катетрите се придвижват до чернодробните кръвоносни съдове, които снабдяват чернодробните туморни образувания. След това през катетрите лекарят инжектира микросфери, които са по-малки от един милиметър и съдържат химиотерапевтик. С този метод в тумора може да се въведе медикамент с концентрация 10 до 100 пъти по-висока от тази при конвенционалната системна химиотерапия. Освен това микросферите запушват снабдяващите тумора кръвоносните съдове и не му позволяват да се „храни”.

Кои специалисти извършват хемоемболизация?

Хемоемболизацията се извършва от специално обучени интервенционални радиолози. Те са специализирали в съответната област и притежаващи международни квалификации (напр. от CIRSE/ Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe/Европейска асоциация на сърдечно-съдовите и интервенционалните радиолози).

Какви са шансовете за успех с хемоемболизация?

Приблизително 70% от пациентите с различни видове рак на черния дроб реагират положително на този метод на лечение. Но все пак хемоемболизацията е способ за прилагане на лечение, а не гарантиран лек. Въпреки това много научни изследвания доказват, че тя удължава преживяемостта и подобрява качеството на живот при пациенти с рак на черния дроб. Крайният клиничен резултат в голяма степен зависи от стадия на заболяването и общото състояние на пациента.

Какви рискове крие хемоемболизацията?

Съществуват рискове, свързани ангиографията (кървене в слабинната област, тромби и инфекции), другите възможни рискове са от развиване на чернодробен абсцес и чернодробна недостатъчност. Тези състояния настъпват рядко (<5-10%), особено в ръцете на опитни интервенционални радиолози.

Подходящ ли съм за лечение с хемоемболизация?

Преценка дали лечението с хемоемболизация е подходящо за вас се прави след като се вземат предвид резултатите от образните изследвания на чернодробния тумор (КТ, ЯМР, ПЕТ-КТ и др.), резултатите от лабораторните изследвания, състоянието на пациента и останалите медикаменти, които сте приемали. Лечението с хемоемболизация обаче не е подходящо за пациенти на легло, пациенти с прогнозиран кратък период на преживяемост, със сериозно увреждане на черния дроб или пациенти, при които туморът е обхванал повече от 70% от дроба. Решението обикновено се взима след обсъждане на лекарите в онкологичната комисия, съставена от специалисти в различни области, в която участва и вашият онколог.

Как да се подготвя за хемоемболизация?

Ще проведете консултация с интервенционален радиолог, който ще извърши процедурата. Необходимо е да му представите подробна анамнеза и да го информирате за медикаментите, които приемате в момента (дори и билкови добавки), както и за евентуални алергии, които са ви известни. Възможно е той да ви посъветва да преустановите приема на някои от медикаментите (напр. антикоагуланти) за известен период от време. Най-малко 6-8 часа преди процедурата не трябва да приемате храна. Жените винаги трябва да информират лекаря, при вероятност за бременност.

Колко време трае процедурата по хемоемболизация?

Процедурата трае около час-два. Въпреки това трябва да останете в болницата един, в по-редки случаи два дни, за да ви се дават превантивни антибиотици и да се реагира при евентуални болка и гадене.

Как ще се чувствам по време на хемоемболизацията и след това?

Процедурата се извършва под местна или обща упойка в зависимост от състоянието на пациента, типа чернодробен карцином и използвания медикамент. Ще лежите неподвижно по гръб на масата за ангиография. Потискането на болката е част от дейностите по процедурата – ще ви бъде осигурена по-комфортна среда. По време на престоя ви в болницата ако се появят оплаквания като болка, гадене и повръщане, ще ви се дадат лекарства.

Пациентите обикновено се връщат към нормалния си ритъм на живот ден-два след процедурата. Оплаквания като умора, загуба на апетит и гадене, които може да се наблюдават през първите две седмици, постепенно отшумяват и, ако е необходимо, може да се контролират с обикновени лекарства. Няма да изпитвате системни странични ефекти като при системната химиотерапия.

Как се проследява състоянието на пациента след хемоемболизация?

Четири до шест седмици след процедурата се правят първите контролни образни изследвания с ПЕТ-КТ, ЯМР или КТ, назначават се и изследвания на кръвта. След първото посещение контролни клинични прегледи, лабораторни и образни изследвания се правят на 3-ия и на 6-ия месец.

Как се съвместява хемоемболизацията с други методи на лечение?

В определени случаи може да се наложи да се преустанови химиотерапията за няколко седмици. Съществуват и процедури по хемоемболизация, които се провеждат едновременно с химиотерапия. Възможно е чрез хемоемболизация размерът на чернодробния карцином да се намали и той да стане операбилен.

Може ли процедурата по хемоемболизация да се повтори?

Да, при необходимост може да се повтори. Тя се прилага два пъти най-вече при колоректални злокачествени образувания и злокачествени образувания, които засягат и двата дяла на черния дроб. При пациенти с хепатоцелуларен карцином процедурата може да се изпълни дори 3-4 пъти.