Скрининг за рак: образни изследвания

Скрининг за рак: образни изследвания

Образни изследвания на рак не са включени в скрининг пакетите. Те се прилагат по лекарско предписание в случаите на съмнения за наличие на рак.

скрининг програми в Анадолу Медицински Център

Възможности на РЕТ/CT-скенера за диагностика на рак?

PET-CT е метод за образна диагностика, който комбинира техниките PET (позитронно-емисионна томография) и CT (компютърна томография) в едно и също устройство. Тази техника предоставя повече информация в сравнение с отделните методи.

PET-CT е изключително полезен метод при първоначална диагноза на рака и за оценка на степента на метастазите. Не е подходящ за скрининг на рак при здрав човек по време на профилактичен скрининг. Това е така, защото не всички видове рак и тумори под 1 см могат да бъдат открити с помощта на PET-CT.

Пациенти, на които е приложено РЕТ/CT-скениране не трябва да влизат в контакт с бременни жени и малки деца в продължение на 8 часа след процедурата, тъй като по време на изследването се прилага радиоактивно вещество. Това е неприемлив риск за здрав човек без индикация за рак.

Колоноскопия за образни изследвания на рак

Всички пакети за профилактичен преглед включват тест за окултно кървене в изпражненията. В изпражненията не трябва да има кръв. Приемът на разредители на кръвта с потенциален риск от кървене трябва да се прекрати 3 дни преди прегледа. Освен това се поставя под въпрос дали лицето има хемороиди или анални пукнатини.

Изисква се лицата с окултна кръв в изпражненията да повторят теста след определен период от време. При повтаряне на кървенето, се препоръчва да се направи колоноскопия.

В пакетите за профилактичен преглед не е включена колоноскопия. Като общ подход, контролната колоноскопия се препоръчва за всички мъже или жени на възраст на и повече от 50 години, независимо дали имат или не окултна кръв в изпражненията си.

Контролната колоноскопия преди 50-годишна възраст се препоръчва на лицата с фамилна анамнеза на рак на дебелото черво. Според резултатите от патологията и фамилната анамнеза на пациента, специалистите по гастроентерология решават с каква честота трябва да се осъществява колоноскопия.

Колоноскопията се осъществява по-често при условие, че при патологичното изследване на отстранените полипи се установи, че тези полипи са с висок риск за рак. По този начин се елиминира ситуацията, която потенциално може да създаде риск от рак в бъдеще.

Пълният списък програми за профилактичен преглед и тяхното съдържание можете да намерите тук: CHECK-UP-BG

Свържете се с нас, за да уточним Вашия персонален пакет скрининг програми и всички подробности за посещение на Анадолу Медицински Център.