Скрининг за рак: образни изследвания

Скрининг за рак: образни изследвания

Какви са диагностичните възможности на РЕТ/CT-скенера за определяне на рака?

PET-CT е метод за образна диагностика, който комбинира техниките PET (позитронно-емисионна томография) и CT (компютърна томография) в едно и също устройство. Тази техника предоставя повече информация в сравнение с отделните методи. PET-CT е изключително полезен метод при първоначална диагноза на рака и за оценка на степента на метастазите, но не е подходящ за скрининг на рак при здрав човек по време на профилактичен скрининг (Check Up). Това е така, защото не всички видове рак и тумори под 1 см могат да бъдат открити с помощта на PET-CT. Пациенти, на които е приложено РЕТ/CT-скениране не трябва да влизат в контакт с бременни жени и малки деца в продължение на 8 часа след процедурата, тъй като по време на PET-CT прегледа се подлагат на радиоактивно вещество. Това е неприемлив риск за здрав човек без PET-CT индикация.

Каква е ролята на колоноскопията при скрининга на рак?

Всички пакети за профилактичен преглед (Check Up) включват тест за окултно кървене в изпражненията. В изпражненията не трябва да има кръв. Разредители на кръвта с потенциален риск от кървене се прекратяват 3 дни преди прегледа. Освен това се поставя под въпрос дали лицето има хемороиди или анални пукнатини.

Изисква се лицата с окултна кръв в изпражненията да повторят теста след определен период от време. При повтаряне на кървенето, се препоръчва да се направи колоноскопия.

Колоноскопия не е включена в пакетите за профилактичен преглед (Check Up). Като общ подход, контролната колоноскопия се препоръчва за всички мъже или жени на възраст на и повече от 50 години, независимо дали имат или не окултна кръв в изпражненията си. Контролната колоноскопия преди 50-годишна възраст се препоръчва на лицата с фамилна анамнеза на рак на дебелото черво. Според резултатите от патологията и фамилната анамнеза на пациента, специалистите по гастроентерология решават с каква честота трябва да се осъществява колоноскопията. Колоноскопията се осъществява по-често при условие, че при патологичното изследване на отстранените полипи се установи, че тези полипи са с висок риск за рак. По този начин се елиминира ситуацията, която потенциално може да създаде риск от рак за в бъдеще.

Пълният списък програми за профилактичен преглед и тяхното съдържание можете да намерите тук: CHECK-UP-BG

Доктори специалисти