Микробиология

В обхвата на клиничната микробиология попада идентификацията на болестотворни микроорганизми, определянето на това кои причиняват дадено заболяване или симптом, препоръчването на определен медикамент или протокол на лечение и защитата от заразяване.

Микроорганизмите, наричани микроби, причиняват редица заболявания. Наричат се „инфекциозни“ и някои от тях са заразни.  Част от тях се предават директно от човек на човек, а други са резултат от контакта с микроорганизми на различни места. Така или иначе, източник на тези микроорганизми е човешкият организъм.

Поделения на клиничната микробиология:

Клиничната микробиология се състои от четири подкатегории: клинична бактериология, клинична вирусология, микология и паразитология.

Всяка една от тях се занимава с различно действащи микроорганизми. Функциите на всяка от тези лаборатории са следните:

 • Лабораторията по клинична бактериология

  • Тя има за задача да открие бактериалния агент, който причинява инфекция у пациента. Взимат се проби и се поставят в хранителна среда. Бактериалните агенти, причинители на заболяването, се оставят да растат в лабораторията. След това се определя чувствителността им към някои антибиотици и в зависимост от резултатите, лекарите  могат да ползват най-подходящите за лечение на заболяването. В някои случаи това се оказва невъзможно, дори и причинителят да е идентифициран.
 • Клиничната вирусологична лаборатория

  • Тя идентифицира вирусите, които причиняват заболявания у хората. Вирусните заболявания не могат да се лекуват с антибиотици като бактериалните. Диагностичната цел при тези заболявания е доста различна. Пример за това са две вирусни заболявания, които биха могли да се превърнат в пандемия: грип и СПИН. Неотдавна бяха използвани специално разработени вирусологични техники, за да бъде идентифициран грипния вирус, довел до масово заразяване по целия свят, да се наблюдава разпространението му,  и  да се диагностицират и лекуват пациентите в риск. Понастоящем, тези техники са широко използвани при диагностицирането на вирусни заболявания. Вирусът на СПИН е друг вирус, чието разпространение е пандемично. Често, лабораторната диагноза се поставя не чрез наблюдение на самия вирус, а чрез идентификация на веществата, които организмът отделя, за да се защити от него (антитела).
 • Микологията

  • Тя е клон от науката, който се занимава с гъбичките. Много гъбички, които се срещат в природата могат да причинят тежки и трудно лечими заболявания при хората. Гъбичките могат да се открият в почти всяка част на човешкото тяло. Микологичната лаборатория идентифицира тези гъбички и препоръчва подходящите медикаменти за лечение. Трансплантираните пациенти са с изкуствено подтиснат имунитет, за да не отхвърлят присадения орган, а това ги прави особено податливи на гъбични инфекции. Този проблем намира решението си именно в лабораторията по микология.
 • Паразитологията

  • Тя е клон от науката, който се занимава с болестотворните паразити. Тук се включват паразити като тенията, която причинява чревни инфекции, паразитите в кръвта, като тези, които се появяват при малария, предаваните по полов път паразити като Trichomonas, и други, които се предават при кожен контакт като кърлежите, причиняващи краста. Все повече паразити, които доскоро са били проблем само за определен географски район се разпространяват поради движението на хора. Увеличеният брой пътувания е фактор, заради който микробиолозите трябва да могат да диагностицират и лекуват заразени и с такива паразити.

Микробиологичната лаборатория на Анадолу Медицински Център разполага с най-модерното оборудване и автоматизирани технологии в тази област.

В лабораторията се следват и най-новите работни протоколи, препоръчвани от Института по клинични и лабораторни стандарти (САЩ), една от най-авторитетните институции, която гарантира съвременни лабораторни услуги за пациентите. Институтът провежда както научни, така и рутинни проверки за контрол на качеството в здравни институции по цял свят. Той предоставя данни от проучвания както на национални, така и на международни институции и има съществен принос към съвременната наука.

Доктори специалисти