Медицинска генетика

Медицинска генетика

Специалистите по медицинска генетика предоставят генетична консултация на заинтересованите лица чрез обследване на фамилната обремененост и генетичния профил.

клинична лаборатория в Анадолу Медицински Център

клинична лаборатория в Анадолу Медицински Център

 

Медицинската генетика е специалност, която изучава етиологията, патогенезата, унаследяването, клиничната изява, профилактиката и лечението на наследствените болести и предразположения. Прилага специфични методи за изследване и осигурява генетичната диагностика и генетично консултиране.

Генетичната консултация се предоставя на пациенти с генетични заболявания, както и на роднини от първа и втора степен, за да бъде оценен риска от развитие на наследствено заболяване. При необходимост пациентите се консултират от лекари от други медицински специалности.

Услуги на отделението Медицинска генетика

В отделението се преглеждат пациенти, изпратени от лекари или дошли сами за изследвания. Провеждат обследване на генетичната обремененост, като:

 • проучват фамилната история и съставят фамилни дървета
 • използват физически прегледи
 • очертават рисковете за заболяване
 • планират изследвания за диагностика
 • правят оценка на резултатите
 • провежда генетични консултации.

Диагностичните генетични изследвания на клетъчно, субклетъчно и молекулно ниво се изпълняват съгласно международните стандарти.

С генетичната консултация се изгражда цялостна концепция за развитието и/или предаването на наследствена болест или предразположение в дадено семейство или за даден индивид.

В кои случаи се прави генетична консултация?

 • Когато лицето има заболяване, за което се знае или се смята, че е генетично.
 • Когато роднина на дадено лице има заболяване, за което се счита, че е генетично и има риск това лице да е носител на същото заболяване.
 • При жени или двойки над 35 години, които планират да имат дете.
 • Когато има дете или деца с генетично заболяване в семейството.
 • Когато са налице няколко спонтанни аборта.
 • При брак между братовчеди.
 • При безплодие.
 • Когато се открие проблем у плода по време на бременност.
 • Когато има излагане на тератогенни агенти по време на бременността.

Поискайте безплатно второ медицинско мнение като попълните формата за контакт. Наш координатор ще се свърже с вас, за да уточните всички подробности за диагностика и лечение в Анадолу Медицински Център.

Доктори специалисти