Медицинска генетика

Специалистите по медицинска генетика проучват фамилната история, съставят фамилни дървета, използват физически прегледи, поставят диагнози и предварителни диагнози, планират изследвания за диагностика/дискриминативна диагностика, правят оценка на резултатите и провежда генетични консултации. Специалистите по клинична генетика преглеждат пациенти, изпратени от различни лекари или такива, които сами са дошли за изследвания и провеждат генетично обследване, като съобщават резултатите на съответните лекари.

Генетичната консултация е услуга, предоставяна на пациенти с генетични заболявания, за да бъде обяснен риска за техните деца. Както и  роднини от първа и втора степен и да се информират пациентите относно самото заболяване.

В кои случаи се прави консултация със специалист по медицинска генетика?

  • Когато лицето има заболяване, за което се знае или се смята, че е генетично.
  • Когато роднина на дадено лице има заболяване, за което се счита, че е генетично и има риск това лице да е носител на същото заболяване.
  • При жени или двойки над 35 години, които планират да имат дете.
  • Когато има дете или деца с генетично заболяване в семейството.
  • Когато са налице няколко спонтанни аборта.
  • При брак между братовчеди.
  • При безплодие.
  • Когато се открие проблем у плода по време на бременност.
  • Когато има излагане на тератогенни агенти по време на бременността.

Доктори специалисти