Изследвания в програмите за профилактичен преглед

Изследвания в програмите за профилактичен преглед

Профилактичния преглед (Check Up) често се предпочита от хора, които нямат оплаквания, а очакват само да получат информация за здравословното си състояние или да проучат възможните рискови фактори.

Всеки здравен скрининг включва лабораторни и радиологични изследвания, които са определени и избрани в резултат на научни проучвания за съдържанието на скрининга. Ненужните тестове могат да доведат до увеличаване на разходите и да навредят на пациента. Особено при радиологичните изследвания се цели пациента да се изложи на възможно най -ниска доза радиация. Някои тестове и изследвания се правят с цел проследяване при вече диагностицирани заболявания, или с цел изследване на основните причини при оплаквания. Затова, често такива маркери на специфични заболявания или радиологични изследвания не се включват в профилактичния преглед (Check Up). Разбира се, лицата, които имат някакво хронично заболяване или оплаквания и желаят да получат информация за общото си здравословно състояние, също могат да изискат профилактичен преглед (Check Up). След прегледите, свързани с оплакванията на лицето или текущото хронично заболяване, към програмата за профилактичен преглед могат да бъдат добавени и други специфични изследвания и пациентът да бъде насочен към лекари специалисти в областта на заболяването.

Какви изследвания включват пакетите за профилактичен преглед (Check Up)?

Въпреки че обхватът на пакета варира според избраното съдържание, то всички пакети за профилактичен преглед (Check Up) основно съдържат следните процедури;

 • биохимични анализи,
 • кардиологични изследвания,
 • радиологично изображение,
 • скринингови тестове за диабет,
 • мазнини в кръвта,
 • чернодробни функции,
 • бъбречни функции,
 • изследвания на щитовидната жлеза,
 • основни витамини,
 • минерали,
 • някои скринингови тестове за рак.
Биохимичните анализи включват:
 • пълна кръвна картина (хемограма),
 • пълен анализ на урината,
 • маркери за ревматични и възпалителни състояния (като седимент и CRP),
 • състояние на протеини в тялото,
 • холестерол,
 • нива на триглицериди,
 • функционални тестове на бъбреците и черния дроб,
 • скринингови тестове за диабет,
 • основни минерали и витамини.
Всички пакети включват следните радиологични изследвания:
 • рентгенова снимка на белия дроб,
 • ултразвуково изследване (ехография) на целия корем,
 • ултразвуково изследване (ехография) на щитовидната жлеза.
Други изследвания в пакетите са:
 • кардиологични изследвания в скрининг програмите под 40 години; правят се Eхокардиография и ЕКГ изследвания.
 • упражнение ЕКГ (Изпълнителен тест за сърдечно-съдов стрес) се извършва с ЕХО доплер в скрининг програмите за Ръководители, Екслузивни пакети и пакети за над 40 години.
 • скрининг програмите за Ръководители мъже включва томография на гръден кош вместо рентгенография и се извършва заедно със коронарния калциум скор. Освен това в този пакета е включено и изследване на каротиден доплер.
 • скрининг програмите Екслузив освен основните тестове включват скринингови тестове за хронични инфекции, томография на гръдния кош, коронарна КТ ангиография, каротиден доплер.
 • В програмите Гериатрия (за възраст над 65 години) се изследва допълнително и костната плътност.

Пълният списък програми за профилактичен преглед и тяхното съдържание можете да намерите тук: CHECK-UP-BG

Доктори специалисти