Скрининг за рак: генетични изследвания

Скрининг за рак: генетични изследвания

Как се правят генетични изследвания за наследствена обремененост с рак?

Доказано е, че ракът се причинява от определени промени в гените. Тези генни промени са най-вече резултат от химикалите, радиацията, слънцето и навиците като тютюнопушене, на които човек е изложен в генетичната си структура. Някои от тези генни промени също се наследяват, което означава, че лицето може да е наследило гени, които го правят по-податливо на рак. В резултат на това, тези промени в генната структура се нарушават от механизмите на клетъчната пролиферация, на диференциацията и на клетъчната смърт, а ракът настъпва, когато клетките започнат да се размножават неконтролируемо.

С раковия панел OnkoGenetiks Herediter се скенират 275 гена: APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, MEN1, MET, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PAL. В резултат се определя дали лицето притежава мутации, които могат да бъдат свързани с рака. По-специално, тестът за анализ на мутации BRCA1 и BRCA2 конкретно оценява рисковете при пациенти с фамилна анамнеза на рак на гърдата и яйчниците.

На кого се препоръчват генетични изследвания за наследствен рак?

  • На тези, които имат роднини от първа степен, диагностицирани с рак,
  • Когато имат двама или повече роднини с диагноза на рак в семейството,
  • Чийто член на семейството е бил диагностициран с рак под 50-годишна възраст,
  • В случаите, когато различни членове на семейството имат един и същ вид рак,
  • Когато едно лице има повече от един вид рак,
  • Лица, чиито един или повече членове на семейството имат рядко срещан вид на рак,
  • По време на профилактичния преглед (Check Up) на лицата, които имат някой от споменатите по-горе генетични рискови фактори може да се направи и панела „OnkoGenetics Hereditary Cancer Panel и 275 гени като се вземе още една епруветка кръв.

Пълният списък програми за профилактичен преглед и тяхното съдържание можете да намерите тук: CHECK-UP-BG

Доктори специалисти